สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
พยัญชนะอะไรเอ่ย เป็นหัวหน้าแถวอยู่เสมอ..........ก

พยัญชนะ
อะไรหนา ไม่เคยยืนตรงได้เลย...............ง

วรรณยุกต์อะไรหนอ อยู่ข้างหน้าไม้ตรี................... ้

สระอะไรล่ะเสียงสั้นๆ และชอบอยู่ใต้ถุน................ ุ

เด็กๆ ลองหยิบคำตอบของคำถามทั้ง ๔ นี้มาเรียงสลับกันให้กลายเป็นคำที่อ่านได้ และมีความหมายด้วย ลองดูซิ.....ถูกแล้ว

ก.....ุ ......ง กุง ไม้โท อ่าน กุ้ง

เมื่อเอ่ยว่า กุ้ง ใครๆ ก็รู้จัก เด็กๆ ก็ชอบ เพราะเนื้อของมันหวาน อร่อย แล้วที่ดีที่สุดก็คือ กุ้งไม่มีก้างหรือกระดูกเลย มีแต่เปลือกหุ้มตัว เวลาจะรับประทานเราก็มักจะลอกเปลือกออกหมด แต่กุ้งบางชนิดเปลือกไม่แข็งนัก บางคนก็รับประทานทั้งเปลือก ขึ้นชื่อว่ากุ้งแล้ว ไม่ว่าจะเอามาต้มจืด ต้มเค็ม ต้มหวาน ต้มยำ เผา หรือผัด ก็อร่อยทั้งนั้น แม้จะเอามาตากแห้งเป็นกุ้งแห้ง ก็ยังเป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วไป
สมัยก่อนกุ้งน้ำจึดมีชุกชุมตามแม่น้ำ และลำคลองทุกแห่ง โดยเฉพาะในภาคกลาง และภาคใต้ มีกุ้งตัวโต เนื้ออร่อยที่สุด เรียกว่า กุ้งก้ามกราม หรือกุ้งนาง เมื่อก่อนนี้ เพียงดำน้ำลงไปตามเสาบ้าน ที่อยู่ริมแม่น้ำ หรือเสาสะพานท่าน้ำ เพียงครู่เดียว ก็จะได้กุ้งตัวโตๆ งามๆ ที่เกาะอยู่ตามโคนเสา ขึ้นมาทำอาหารรับประทาน โดยไม่ต้องไปซื้อ ยิ่งในฤดูหนาวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมด้วยแล้ว กุ้งยิ่งชุมมาก
แต่ปัจจุบันนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนมาอยู่มากขึ้น กุ้งก็ถูกจับไปรับประทานหรือขายจำนวนมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น ยังมีโรงงานต่างๆ ตั้งอยู่ริมน้ำ และปล่อยของเสียลงในแม่น้ำ หรือลำคลอง ทำให้น้ำไม่สะอาด เป็นพิษต่อกุ้ง กุ้งจึงลดจำนวนลงไปเป็นอันมาก ราคาก็แพงขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า คนบางฐานะเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้ลิ้มรสกุ้งดังกล่าวได้
เนื่องจาก กุ้งที่อยู่ตามธรรมชาติ มีจำนวนน้อยลงไปเป็นลำดับ จนบางคนคิดว่า สักวันหนึ่ง กุ้งคงจะหมดไปจากโลก เช่นเดียวกับสัตว์ป่าบางชนิด แต่โชคดีที่ในระยะหลังๆ นี้ มีผู้สนใจเพาะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ มากขึ้น จนสามารถจัดจำหน่ายแพร่ขยายไปทั่วโลก แม้ในประเทศไทย ก็มีผู้คิดตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งขึ้น และประสบความสำเร็จ จึงเป็นที่น่ายินดี ที่เราจะยังคงมีกุ้ง เป็นอาหารรสเลิศไปอีกนานแสนนาน
หัวข้อถัดไป