ตุ๊กตาที่ใช้ในพิธีกรรม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย / ตุ๊กตาที่ใช้ในพิธีกรรม

 ตุ๊กตาที่ใช้ในพิธีกรรม
ตุ๊กตาที่ใช้ในพิธีกรรม

ตุ๊กตาประเภทนี้ ใช้ในพิธีกรรมหลายอย่าง ที่ต้องมีตุ๊กตาประกอบ จึงจะทำให้พิธีนั้นสมบูรณ์ เช่น

๑. ตุ๊กตาศาลพระภูมิ

ใช้กันมานาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หรืออาจจะก่อนนั้น แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏ เพราะศาลพระภูมิสมัยโบราณ ทำด้วยไม้อย่างง่ายๆ ไม่คงทนถาวร ตุ๊กตาศาลพระภูมิมีคนรับใช้ชายหญิง เพื่อรับใช้เทวดาประจำศาล และตุ๊กตาช้างม้าก็ถวาย เพื่อเป็นพาหนะ
ตุ๊กตาศาลพระภูมิ
ตุ๊กตาศาลพระภูมิ
๒. ตุ๊กตาหญิงชายประกบกัน

ใช้ในพิธีแห่บั้งไฟของภาคอีสาน

๓. ตุ๊กตาชะนีสีเหลือง

สำหรับติดกิ่งไม้ในพิธีทอดผ้าป่า
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป