วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย / วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

 วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา
ตุ๊กตาประดิษฐ์จากเหง้าไม้ไผ่
ตุ๊กตาประดิษฐ์จากเหง้าไม้ไผ่
วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้น มักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ต้องซื้อหา วัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่น เครื่องปั้นดินเผา กระดาษ ไม้ระกำ และต้นนุ่นตาย ซากกะลามะพร้าว มะพร้าวแห้งทั้งลูก ใบลาน เปลือกหอย ไม้แกะหรือกลึง แก้ว หญ้าปล้อง ผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขาวม้า ผ้าเช็ดตัว งา สำลีพันพลู กลีบบัวสด และเปลือกข้าวโพด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป