สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๘ อาหารไทย / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
อาหารหลักของคนไทย

อาหาร
ที่จัดว่า เป็นอาหารหลักของคนไทย อาจจำแนกได้เช่นเดียวกับอาหารของชาติอื่นๆ คือ

๑. อาหารที่ให้พลังงานจำพวกแป้ง ได้แก่ ข้าวทุกชนิด เช่น ข้าวเจ้า ข้าวโพด ข้าวเหนียว เป็นต้น รวมทั้งเผือก มันเทศ มันสำปะหลัง และถั่วต่างๆ คนไทยใช้วัตถุดิบเหล่านี้ ทำทั้งอาหารคาวและหวาน ขนมไทยมีแป้งและน้ำตาล เป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่น บัวลอย ถั่วดำต้มน้ำตาล มันแกงบวด เป็นต้น
คนไทยส่วนใหญ่รับประทานข้าวทุกมื้อ มื้อเย็น เป็นมื้อที่รับประทานมากที่สุด แต่ปัจจุบันนี้ ความนิยมในการรับประทานมื้อเย็นมากที่สุด และการรับประทานข้าว มากกว่าอย่างอื่นๆ ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว อาหารหลักของคนไทยส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว
อาหารหลักของคนไทยส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว
. อาหารที่สร้างและซ่อมเสริมร่างกาย ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ คนไทยนิยมนำทั้งไข่เป็ด และไข่ไก่ มาปรุงเป็นอาหารมากมายหลายอย่าง นอกจากไข่ทั้งสองชนิดแล้ว ยังมีไข่ปลาจะละเม็ด ไข่นกกระทา และไข่อื่นๆ อีก อาหารที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงคือ เนื้อสัตว์ทุกชนิด ซึ่งคนไทยทั่วๆ ไปยังรับประทานอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำ เพราะบางครอบครัว ไม่สามารถซื้อหามาได้ เนื่องจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจ แต่คนเหล่านั้น อาจจะรับประทานถั่วต่างๆ และผลิตผลจากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง ซึ่งมีคุณค่าใกล้เคียงเนื้อสัตว์ทดแทนได้
อาหารให้สารอาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
อาหารให้สารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
๓. อาหารที่ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายทำงาน คือ ไขมัน ซึ่งได้จากสัตว์และพืช ไขมันจากสัตว์ ได้จากมัน ของสัตว์ต่างๆ เช่น มันหมู มันวัว มันไก่ และไข่แดง ไขมันจากพืช ได้จากมะพร้าว ซึ่งคนไทยใช้น้ำกะทิ ปรุงอาหาร ทั้งคาวและหวาน นอกจากนั้น ยังได้ไขมัน จากถั่ว งา และธัญพืชต่างๆ
อาหารให้สารอาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
อาหารให้สารอาหารต่างๆ
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
๔. อาหารที่ป้องกัน และต้านทานโรค ได้แก่ ผักและผลไม้ ซึ่งประเทศไทยมีอุดมสมบูรณ์ คนไทยรับประทานทั้งใบ ดอก ผล ต้น เมล็ด ของผัก ซึ่งให้วิตามินสูง เช่น ฟักทอง มะเขือเทศ ตำลึง ผักกาด ผักบุ้ง เป็นต้น ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิด หมุนเวียนตลอดปี ผลไม้ให้วิตามินซี วิตามินเอ และเกลือแร่ เช่น มะละกอ มะม่วง ส้ม และกล้วยต่างๆ สามารถรับประทานได้ ทั้งสด หรือนำมาต้ม เผา เชื่อม และกวนเก็บไว้ได้ด้วย
การปรุงอาหารของคนไทยในปัจจุบัน พยายามเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้ได้สารอาหารครบทั้ง ๖ พวก คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป