ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารชาติอื่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๘ อาหารไทย / ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารชาติอื่น

 ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารชาติอื่น
ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารชาติอื่น

อาหารของชนชาติอื่นที่คนไทยรู้จักมักคุ้น ได้แก่ อาหาร จีน แขก ฝรั่ง และญี่ปุ่น เป็นต้น

อาหารจีนมีรสจืดเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยอาหารที่เป็นน้ำคือ แกงจืด เป็นอาหารหลัก นอกจากนั้นก็มีอาหารที่ปรุงด้วยการผัด ทอด และนึ่ง

อาหารฝรั่งมีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผ็ด ที่ได้จากพริกไทย และมัสตาร์ดบ้าง ไขมันได้จาก เนย ส่วนคุณค่าอย่างอื่นได้จากผักและเนื้อสัตว์ ชาวตะวันตกนิยมรับประทานเนื้อสัตว์เป็นชิ้นใหญ่ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังงาน

อาหารญี่ปุ่น มีรสเค็มและหวานเป็นส่วนใหญ่ ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานปลามากกว่าอย่างอื่น

อาหารแขก มีรสเผ็ดร้อน และใส่เครื่องเทศมากกว่าอาหารชาติอื่นๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป