มื้ออาหารและลักษณะอาหาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๘ อาหารไทย / มื้ออาหารและลักษณะอาหาร

 มื้ออาหารและลักษณะอาหาร
มื้ออาหารและลักษณะอาหาร

ปกติคนไทยรับประทานอาหารวันละ ๓ มื้อ จำนวนมื้อ และรายการอาหารจะแตกต่างกันตามฐานะความเป็นอยู่ รสชาติของอาหารส่วนใหญ่นิยมรสค่อนข้างจัด และยังนิยมรสอาหารตัดกัน เช่น เมื่อมีแกงส้ม ซึ่งมีรสเปรี้ยว นิยมรับประทานกับหมูหวาน ไข่ยัดไส้ ไข่เจียว ถ้ามีแกงเผ็ด นิยมรับประทานกับของเค็ม เช่น ปลาเค็ม ไข่เค็ม เป็นต้น

รายการอาหารมื้อเย็นของคนไทย ซึ่งมีรายได้ และความเป็นอยู่ต่างกัน มีลักษณะดังนี้

ผู้มีรายได้น้อย จะเลือกรับประทานอาหารง่ายๆ และมีน้อยอย่าง เช่น ข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว น้ำพริก แจ่ว หรือปลาร้า และผักสดสำหรับจิ้ม

ผู้มีรายได้ปานกลางจะรับประทานอาหารมากชนิดขึ้น เช่น ข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว น้ำพริกหรือหลน และผักสดสำหรับจิ้ม แกงเผ็ด แกงส้ม แกงเลียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ผัดผักต่างๆ ผลไม้ หรือขนมหวาน

ผู้มีรายได้สูง จะมีรายการอาหารมากขึ้น คุณค่าทางอาหารก็มักจะเพิ่มตามไปด้วย นอกจากนั้นยังมีความประณีตในการปรุงแต่ง และการจัดมากขึ้น เช่น รายการอาหารมื้อเย็น ประกอบ ด้วย ข้าวเจ้า แกงเผ็ด แกงเลียง หรือแกงอื่นๆ น้ำพริก ผักสด ผักต้มราดกะทิ หรือผักชุบไข่ทอด กับปลาทอด หรือกุ้งต้ม หมี่กรอบ ห่อหมก ยำ หรือพล่า ผักผัดกับหมูหรือกุ้ง ผัดเปรี้ยวหวาน ปลา เนื้อ หมู ไก่ หรืออื่นๆ ขนมหวานทั้งชนิด น้ำและแห้ง ผลไม้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป