อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๘ อาหารไทย / อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร

 อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร
อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร

ยาไทยโบราณล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งสิ้น เช่น ดอกชุบเห็ด เถาวัลย์เปรียง ฝักราชพฤกษ์ หญ้าใต้ใบ ยอดทับทิม และอื่น ๆ อีกมาก พืชเหล่านี้ช่วยรักษา และป้องกันโรคได้ ยังมีพืชบางชนิดที่เชื่อว่า มีสรรพคุณเป็นยา และใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารได้ จึงเรียกพืชเหล่านั้นว่า "อาหารที่มีสรรพคุณเป็นยา" หรือ "สมุนไพร"
หญ้าใต้ใบ
หญ้าใต้ใบ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป