ที่มาของรูปแบบการสร้างพระราชวัง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๑ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร / ที่มาของรูปแบบการสร้างพระราชวัง

 ที่มาของรูปแบบการสร้างพระราชวัง
ที่มาของรูปแบบการสร้างพระราชวัง

เป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยา การสร้างพระราชวังมักจะสร้างขึ้นตามแบบแผนการตั้งทัพในสมัยโบราณ เมื่อมีการศึกสงคราม พระมหากษัตริย์จะทรงคุมทัพหลวง พระมหาอุปราชคุมทัพหน้า และมีทัพหนุน หรือทัพหลัง คอยช่วยทัพหลวงทางด้านหลัง พระราชวังต่างๆ จึงมักจะมีวังหลวง วังหน้า วังหลัง เช่นเดียวกับการจัดกองทัพ ฉะนั้นเมื่อแรกสร้างกรุงเทพมหานคร เราจึงมีวังหลวง วังหน้า วังหลัง ซึ่งมีชื่อทางราชการว่า พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระราชวังบวรสถานพิมุข ตามลำดับ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป