สารพิษในอาหารสัตว์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์ / สารพิษในอาหารสัตว์

 สารพิษในอาหารสัตว์
สารพิษในอาหารสัตว์

อาหารข้นที่มีข้าวโพด และกากถั่วเป็นส่วนผสม และเก็บรักษาไม่ดี ความชื้นสูง จะมีราบางชนิด เจริญแพร่พันธุ์ปล่อยสารพิษ เช่น เชื้อราแอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) ทำให้เกิดสารพิษอะฟลาท็อกซิน ซึ่งทำให้สัตว์ตายได้ หญ้าบางชนิด เช่น หญ้าซอกัม ต้นข้าวฟ่าง ใบมันสำปะหลัง มีสารไฮโดรไซยานิก ทำให้สัตว์ตายได้เช่นกัน สำหรับเชื้อราในเมล็ดถั่ว และข้าวโพด ป้องกันได้โดยการตากเมล็ดที่เก็บเกี่ยวใหม่ให้แห้งดี ก่อนนำไปเก็บ หรือใช้ผสมอาหารสัตว์ ส่วนใบมันสำปะหลัง ควรใช้ใบแห้ง สารพิษจะลดลงไม่เป็นอันตราย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป