สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ คงเคยเห็นวัวควายเดินกินหญ้าอย่างช้าๆ อยู่ในทุ่งนา เห็นม้ายืนเล็มหญ้าอยู่ในสนามหญ้าสีเขียว เห็นแม่ไก่พาลูกเล็กๆ เดินคุ้ยเขี่ยหาเมล็ดข้าวเปลือก และตัวแมลงตามพื้นดิน เห็นฝูงเป็ดว่ายน้ำดำน้ำหาหอยปลาตามคูคลอง เหล่านี้เป็นการหาอาหารตามธรรมชาติ ของสัตว์เลี้ยงของเรา
แต่ก่อนนี้คนไทยเลี้ยงสัตว์ไว้เพียงเล็กน้อย เพื่อใช้งาน ชาวนา ชาวไร่เลี้ยงวัวควายไว้เพียงบ้านละสามหรือสี่ตัว สำหรับช่วยทำนา ทำไร่ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เพียงฝูงเล็กๆ เพื่อกินไข่ แต่ในปัจจุบันเราเลี้ยงสัตว์กันเป็นจำนวนมาก มีผู้เลี้ยงโคนมจำนวนสองถึงสามร้อยตัว ในพื้นที่หลายร้อยไร่ เพื่อรีดนม ส่งเข้าโรงงานทำนมสดบรรจุกล่อง นมผง และนมเม็ด มีการเลี้ยงไก่จำนวนนับพันตัว เพื่อเอาเนื้อส่งไปขายต่างประเทศ
การเลี้ยงสัตว์จำนวนมากๆ เช่นนี้ เราไม่ใช้วิธีปล่อยให้สัตว์หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ แต่จะหาอาหารดีมีคุณภาพให้ เพื่อสัตว์เลี้ยงจะได้เติบโตเร็ว ไม่เป็นโรค และให้ผลิตผลสูง
เราสามารถตรวจได้ว่า อาหารสัตว์ชนิดใดมีคุณภาพดีเหมาะสมกับสัตว์ และทำให้สัตว์เติบโตเร็วในชั่วระยะเวลาอันสั้น โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการที่มีผู้เลี้ยงสัตว์จำนวนมากดังกล่าวแล้ว จึงได้มีผู้คิดทำอาหารสัตว์สำเร็จรูปจำหน่าย การใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์ สะดวกสบายกว่าซื้อหรือหา
อาหารสัตว์หลายๆ ชนิดมาผสมเอง แต่ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้ และต้องหาอาหารเสริมให้ จึงจะทำให้การเลี้ยงสัตว์ได้ผลดีตามต้องการ
หัวข้อถัดไป