สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ถ้าจะถามเด็กๆ ว่า "ทำไมจึงต้องกินอาหาร" เด็กๆ ก็คงตอบว่า "เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีแรงวิ่งเล่นได้" เด็กๆ ต้องกินอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย วันหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า ๓ มื้อ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น อาหารที่เด็กๆ กินต้องมีสารอาหารครบทั้ง ๖ ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ และอาหารนั้น ควรจะสะอาด ไม่มีเชื้อโรค หรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ปนเปื้อนมาด้วย เด็กๆ จึงจะแข็งแรง และมีสุขภาพดี
ถ้าอาหารที่เด็กๆ กิน ไม่สะอาด มีเชื้อโรคปนเปื้อนมาด้วย เด็กๆ อาจป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ เช่น อหิวาตกโรค โรคไทฟอยด์ โรคบิด โรคตับอักเสบ หรืออาจมีอาการท้องเดิน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
ถ้าอาหารที่เด็กๆ กิน มีสิ่งต่างๆ ที่เป็นอันตราย หรือเป็นพิษต่อร่างกายปนเปื้อนมา เด็กๆ ก็จะได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านั้น สิ่งปนเปื้อนที่มาจากสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตราย หรือเป็นพิษต่อร่างกาย มีหลายชนิด เช่น สารกำจัดแมลงที่ติดมากับผักผลไม้ สารพิษจากเชื้อราในถั่วลิสงป่น โลหะตะกั่ว ในอาหารกระป๋องที่ใช้ตะกั่วบัดกรี กระป๋อง สีจากถุงพลาสติก หรือภาชนะพลาสติก ที่ใช้ใส่อาหาร สีจากหมึกพิมพ์บนกระดาษหนังสือพิมพ์ ที่ใช้ห่ออาหาร และสีจากถ้วยชาม ที่มีลวดลาย และสีฉูดฉาด เป็นต้น
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะพยายามกำจัดออกมาให้หมด แต่ถ้ากำจัดไม่หมด เหลือสะสมไว้ในร่างกาย เมื่อมีปริมาณมากพอ ก็จะทำให้เกิดอันตรายแก่อวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดอาการผิดปกติ และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

เด็กๆ ควรจะต้องรู้จักเลือกกินแต่อาหารที่มีคุณภาพดี มีคุณค่าอาหารสูง เป็นอาหารที่สุก สะอาด ปรุงขึ้นใหม่ๆ เก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด และไม่มีสี เด็กๆ ไม่ควรกินอาหารหมักดอง หรืออาหารกระป๋องที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน แต่ควรกินผักสด ผลไม้สด ที่ล้างสะอาด ไม่มีสารกำจัดแมลงเหลือติดอยู่ เด็กๆ จะได้เจริญเติบโต มีร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพดี
หัวข้อถัดไป