สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๑ ผึ้ง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ผ. ผึ้งทำรัง

ฝูงผึ้งอยู่ในรัง

น้ำผึ้งได้จากรังผึ้ง

เด็กๆ ชอบกินน้ำผึ้ง

น้ำผึ้งหอมหวานอร่อย

ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

เพิ่มพลานามัยให้สมบูรณ์
ผึ้งมีชีวิต และความเป็นอยู่คล้ายคน

คนเราอยู่โดยลำพังคนเดียวไม่ได้ เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนจึงอยู่เป็นครอบครัว ตั้งเป็นบ้านเมือง และประเทศ
 
ผึ้งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง ที่อยู่เป็นกลุ่ม เป็นรัง เป็นครอบครัว ในรังมีผึ้ง แม่รัง หรือนางพญา เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงตัวเดียว นอกจากนั้นก็มีผึ้งตัวผู้ และผึ้งงาน
 
ผึ้งแต่ละประเภทมีหน้าที่แตกต่างกัน

ผึ้งนางพญาตัวโตที่สุด ทำหน้าที่ออกไข่ 
 
ผึ้งตัวผู้ตัวโตปานกลาง ทำหน้าที่ผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญา

ผึ้งงานตัวเล็กที่สุด ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ทำความสะอาดรัง เลี้ยงดูป้อนอาหารให้ผึ้งตัวอ่อนรุ่นน้อง คอยเฝ้ารัง และบินออกหาอาหารด้วย

จะเห็นได้ว่าชีวิต และสังคมของผึ้งเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงาน และความพร้อมเพรียงกัน ผึ้งจึงสามารถสร้างรัง และสะสมอาหาร หรือน้ำผึ้ง ได้มากมายอย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่าผึ้งเป็นเพียงแค่สัตว์สังคมตัวน้อย แต่คนโบราณก็ยกย่องอุปนิสัยของผึ้ง โดยสั่งสอนให้คนขยันและสามัคคี ช่วยกันทำงานให้ได้เหมือนผึ้ง
หัวข้อถัดไป