ศัตรูผึ้ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย / ศัตรูผึ้ง

 ศัตรูผึ้ง
ตัวต่อ ศัตรูของผึ้ง
ตัวต่อ ศัตรูของผึ้ง

แมงมุม ศัตรูของผึ้ง
แมงมุม ศัตรูของผึ้ง
ศัตรูผึ้ง

บริเวณลานเลี้ยงผึ้งที่ดี ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากศัตรูผึ้ง ที่จะเข้ามารบกวน หรือทำลายรังผึ้ง ดังนั้นจึงควรสำรวจเสียก่อนทุกครั้งในลานผึ้ง ก่อนที่จะนำผึ้งเข้าไปเลี้ยง

ผึ้งมีศัตรูธรรมชาติเช่นเดียวกับแมลงอื่นๆ ศัตรูเหล่านี้ได้แก่ ไร ตัวต่อ และมด ซึ่งจัดเป็นศัตรูที่สำคัญของผึ้งทุกชนิด โดยเฉพาะผึ้งโพรงฝรั่ง ซึ่งเรานำมาเลี้ยงจากต่างประเทศ จะมีศัตรูรบกวน และรุนแรงกว่าผึ้งโพรงพื้นเมืองของประเทศไทย

ไร

เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มี ๘ ขา ซึ่งไม่ใช่แมลง มองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไรดูดเลือดผึ้งเป็นอาหาร โดยเฉพาะชอบดูดเลือดผึ้งในระยะดักแด้มากที่สุด ถ้ามีไรเป็นจำนวนมากๆ ผึ้งโพรงฝรั่งไม่สามารถเจริญเป็นตัวเต็มวัยได้ ผึ้งโพรงไทยต้านทานไรได้ดีกว่าผึ้งโพรงฝรั่ง

ตัวต่อ


เป็นแมลงที่เป็นศัตรูสำคัญของผึ้งอีกชนิดหนึ่ง สามารถจับผึ้งกินเป็นอาหารได้ตามบริเวณดอกไม้ และที่หน้ารังผึ้ง ถ้าผึ้งอ่อนแอลงมากๆ ตัวต่อจะยกพวกเข้าโจมตีผึ้งให้เสียหายได้ทั้งรัง แต่ผึ้งโพรงไทยสามารถต่อสู้กับตัวต่อได้ดีเช่นกัน ถ้าเราดูแลรักษาให้ผึ้งมีประชากรมากๆ แข็งแรงอยู่เสมอ

มดแดง


ที่ชอบสร้างรังบนต้นมะม่วง และต้นผลไม้ต่างๆ เป็นศัตรูที่สำคัญของผึ้งทุกชนิด มดแดงจะเฝ้าคอยจับผึ้งตามดอกไม้ เพื่อกินผึ้งเป็น อาหาร บางครั้งมดแดงจะบุกโจมตีผึ้งทั้งรัง ทำให้ผึ้งหนีรังไปในที่สุด เพราะไม่สามารถสู้กับมดแดงได้ ดังนั้นก่อนตั้งรังผึ้งทุกครั้ง ต้องกำจัดมดแดงให้หมด

นอกจากศัตรูทั้ง ๓ ชนิดแล้ว ยังมีหนอนผีเสื้อกินไขผึ้ง ถังแม้ว่าหนอนกินไขผึ้งจะไม่ได้เป็นศัตรูโดยตรงกับผึ้ง แต่หนอนกินไขผึ้งจะเข้าทำลาย กินไขผึ้ง ทำให้ผึ้งหนีรังไปในที่สุด โดยเฉพาะผึ้งโพรง ที่หนีรังอยู่เสมอ เพราะโดนหนอนชนิดนี้รบกวน การทำความสะอาดภายในรังบ่อยๆ ตลอดจนการบำรุงรักษาผึ้งให้แข็งแรง จะลดการระบาดของหนอนผีเสื้อชนิดนี้ได้

สำหรับศัตรูอื่นๆ ที่สามารถรบกวน และกินผึ้งเป็นอาหารได้ คือ แมงมุมหลายชนิด ที่ชอบชักใยจับผึ้งบริเวณหน้ารัง กิ้งก่า จิ้งจก คางคก อึ่งอ่าง และกบ ชอบดักกินผึ้งหน้ารังเช่นกัน แมลงปอสามารถจับผึ้งกินในอากาศได้ นอกจากนั้นยังมีนกหลายชนิดเช่น นกนางแอ่น และนกแซงแซว โดยเฉพาะนกจาบคา ในฤดูหนาวจะบินมาเป็นฝูง เพื่อโฉบกินผึ้ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป