ใบยาพื้นเมือง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๓ ยาสูบ / ใบยาพื้นเมือง

 ใบยาพื้นเมือง
การเก็บใบยาพื้นเมือง
การเก็บใบยาพื้นเมือง 
ใบยาพื้นเมือง

เมื่อเก็บใบยาสดแล้ว นำใบมาเรียงซ้อนกัน โดยตั้งเอาก้านลง และคลุมด้วยผ้าใบหรือเสื่อ บ่มในร่ม ๔-๕ วัน เพื่อให้ใบยาเหี่ยว และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จากนั้นนำใบมากรีดเอาก้านกลางใบออก แล้วนำใบมาซ้อนๆ กัน ม้วนใบเป็นแท่งกลมโตๆ วางบนรางไม้ของเครื่องหั่นใบยาสดค่อยๆ เลื่อนม้วนใบยาให้ผ่านไม้เจาะรูกลม ซึ่งอยู่ติดในแนวตั้งกับรางไม้ ใบยาส่วนที่ผ่านไม้เจาะรูกลม จะถูกหั่นลง ด้วยมีดคมขนาดใหญ่ และมีภาชนะรองรับ นำยาเส้นที่หั่นได้ไปเกลี่ยเป็นแผ่นบนแผงไม้ไผ่สาน กว้าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร โดยประมาณ ตากแดดอีก ประมาณ ๓ วัน จนแห้งสนิท จึงม้วนยาเส้นหมักเก็บไว้ เพื่อรอการจำหน่าย

ใบยาส่วนยอดจะจำหน่ายได้ราคาดีกว่าใบยากลาง และใบยาส่วนล่างของต้นตามลำดับ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป