สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๓ ยาสูบ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ยาสูบเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด มันสำปะหลัง และฝ้าย ยาสูบเป็นพืชที่มีลำต้นตรง มีราก มีใบ และดอกที่สวยงาม ที่กระเปาะของดอก เมื่อแก่จะมีเมล็ดขนาดเล็กๆ จำนวนมาก ซึ่งเรานำมาใช้ทำพันธุ์ในปีต่อไป
บุหรี่ ยาจืด หรือยาฉุน ที่ผู้สูงอายุบางคนในชนบทสูบหรือเคี้ยวกับหมากนั้น ได้มาจากใบยาสูบ เป็นใบยาสดที่แก่แล้ว เก็บจากต้นยาสูบ นำมาทำให้แห้ง แล้วหั่นเป็นเส้น เพื่อนำไปทำบุหรี่ หรือนำใบยาสดมาหั่นเป็นเส้นก่อน แล้วจึงนำไปตากแดด และผึ่งให้แห้งในร่ม เรียกยาเส้นเหล่านี้ว่า ยาจืด หรือยาฉุน ซึ่งอาจนำมามวนสูบด้วยกระดาษ ใบตองแห้ง หรือใบจาก เช่นเดียวกับบุหรี่ บางคนนำไปรับประทานกับหมาก หรืออมจุกไว้ข้างแก้ม

ปัจจุบันแพทย์ต่อต้านการทำบุหรี่ และการสูบบุหรี่กันมาก แต่ชาวไร่จำนวนมากก็ยังชอบปลูกยาสูบกันอยู่ เพราะทำรายได้ดี มีผู้รับซื้อที่แน่นอน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
หัวข้อถัดไป