การเตรียมกล้าปลูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๔ ไม้สัก / การเตรียมกล้าปลูก

 การเตรียมกล้าปลูก
แปลงที่เตรียมไว้เพาะกล้าสักที่จะนำไปปลูกสวนป่าสัก
แปลงที่เตรียมไว้เพาะกล้าสักที่จะนำไปปลูกสวนป่าสัก
การเตรียมกล้าปลูก

ใน การปลุกสร้างสวนป่าไม้สัก ต้องจัดหาเมล็ดสักมาเพาะหว่านบนแปลงเพาะ ซึ่งกว้าง ๑ เมตร ใช้เมล็ดสักประมาณ ๑ ลิตร (๑ ลิตรมีเมล็ดสักประมาณ ๕๐๐ เมล็ด) หว่านลงในพื้นที่แปลงเพาะ ๑ ตารางเมตร แล้วปล่อยให้เมล็ดที่เพาะงอกเป็นกล้าไม้ และเจริญเติบโตเป็นเวลาประมาณ ๑ ปี จากนั้นถึงถอนขึ้นมาตัดแต่งให้เป็นเหง้า โดยตัดส่วนของลำต้น และรากแขนงของกล้าสักออก เหลือแต่ส่วนของรากแก้วที่มีลักษณะคล้ายหัวแครอต หรือหัวผักกาดขาวที่ปลายเรียว ซึ่งในทางการป่าไม้เรียกว่า "เหง้าสัก" แล้วจึงนำไปปลูกในพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป