การปลูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๔ ไม้สัก / การปลูก

 การปลูก
ต้นสักอายุประมาณ ๘๐ ปี
ต้นสักอายุประมาณ ๘๐ ปี
การปลูก

การปลูกสักเริ่มในต้นฤดูฝน หรือระหว่าง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน การปลูกสักกระทำได้ง่ายมาก โดยใช้เหล็กชะแลงกระทุ้งดินให้เป็นรูลึก ประมาณ ๒๐-๒๕ เซนติเมตร ตามขนาดความยาวของเหง้าสัก นำเหง้าสักที่เตรียมไว้เสียบลงไป จนเกือบมิด โดยโผล่ส่วนของคอราก ขึ้นมาประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร แล้วใช้ชะแลงอัดดินด้านข้างรูปลูกให้แน่น ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างดินในรูปลูก และเหง้าสักที่ปลูก การปลูกสักด้วยวิธีนี้ คนงานที่มีความชำนาญคนหนึ่งๆ สามารถปลูกได้ถึงประมาณ ๕๐๐ เหง้าต่อวัน และเหง้าสักมีโอกาสรอดตายสูงถึงร้อยละ ๗๕-๙๐
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป