ดาวเทียมเพื่อการเกษตร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร / ดาวเทียมเพื่อการเกษตร

 ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
ดาวเทียมเพื่อการเกษตร

โลกที่เราอาศัยอยู่มีพื้นที่ และทรัพยากรจำกัด ซึ่งอาจมีทั้งที่ทดแทนได้ และทดแทนไม่ได้ ปนกันไป แต่จำนวนประชากร และอัตราการเกิดของมนุษย์ ผู้ใช้ทรัพยากรนั้น ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยั้งอัตราการเพิ่มประชากร จะต้องมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการ และการตอบสนอง การสำรวจทรัพยากร เพื่อให้ทราบว่า มีอะไร อยู่ที่ไหน และมีอยู่เท่าไร เป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นในการวางแผน เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของหลายทรัพยากรที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ และติดตามอย่างสม่ำเสมอ การใช้ดาวเทียม เพื่อช่วยในการสำรวจทรัพยากรนั้น จึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการ และความจำเป็นดังกล่าวแล้ว และก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธี ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดาวเทียมทรัพยากรธรรมชาติดวงหนึ่ง ขณะโคจรรอบโลกเพื่อบันทึกข้อมูลดาวเทียมทรัพยากรธรรมชาติดวงหนึ่ง ขณะโคจรรอบโลก เพื่อบันทึกข้อมูล
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป