การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย / การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ

 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ
รูปแบบการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ลักษณะต่างๆ
รูปแบบการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ลักษณะต่างๆ

การพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้า
การพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้า
การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาอุตสาหกรรมออกไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนาไปเป็นอย่างมาก จนรายได้ของประเทศด้านอุตสาหกรรม และการค้า สูงกว่ารายได้ทางภาคเกษตรกรรม ที่เคยเป็นรายได้หลักของประเทศมาแต่ดั้งเดิมมากมาย การอุตสาหกรรมหลายอย่างได้มีการพัฒนาตนเองขึ้น เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้มีสินค้าหลายรายการที่ประเทศไทยผลิตและส่งออกจำหน่าย ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก จนจัดอยู่ในประเทศชั้นนำในการส่งออกสินค้าประเภทนั้นๆ ในตลาดโลก สินค้าหลายอย่างมีการพิมพ์ไปเกี่ยวข้องด้วย ในลักษณะที่ต้องบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งต้องมีการพิมพ์กล่อง พิมพ์ฉลากสินค้า และพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แม้สินค้าเกษตรกรรมขั้นต้นที่ส่งออกหลายประเภท เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ก็มีการบรรจุกล่อง หีบห่อที่เหมาะสมสวยงาม การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จึงมีการพัฒนาขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก และรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคนิควิธีการพิมพ ์ในเรื่องการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ได้มีการนำเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยพิมพ์บนโลหะ บนพลาสติก บนแก้ว และวัสดุต่างๆ มีทั้งพิมพ์ลงบนพื้นแบน และบนวัสดุ ที่เป็นรูปทรงต่างๆ ด้วย

สินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นสินค้าที่มีการผลิตและพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก เป็นสินค้าที่ส่งออกทำรายได้เป็นอันดับนำของประเทศ การพิมพ์ผ้าจึงได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอดีตการสร้างลวดลายบนผืนผ้า เราทำด้วยการทอยกดอก หรือลวดลาย ด้วยเส้นด้าย ที่ใช้ทอผ้า สร้างลวดลายด้วยการมัดย้อมสี หรือสร้างดอกดวงด้วย การปัก ซึ่งย่อมต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก ต่อมาได้มีการเขียนลายลงบนผืนผ้าซึ่งมีการเขียนกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา การพิมพ์ผ้าในเมืองไทยมีการพิมพ์กันตอนครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นการพิมพ์ผ้าลายสำหรับใช้นุ่งโจงกระเบน ที่พิมพ์ด้วยระบบ Block Printing โดยใช้แม่พิมพ์ไม้และแม่พิมพ์ทองเหลือง การพิมพ์ผ้าถุงลักษณะผ้าปาเต๊ะ เป็นการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นฉลุ โดยการพิมพ์ Screen Printing ในปัจจุบัน ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ นี้ การผลิตผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การพิมพ์ผืนผ้าเป็นดอกดวงลวดลายต่างๆ สามารถผลิตในเมืองไทย การพิมพ์ลวดลายต่างๆ ลงบนเครื่องแต่งกายจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ชนิดใดๆ ก็ตามได้มีการผลิตกันมากในประเทศไทย

ในประเทศไทยการพิมพ์ลวดลาย ภาพ สีสันต่างๆ บนตัวสินค้าโดยตรง เช่น ของเล่นเด็ก ของใช้ประจำบ้านต่างๆ มีการจัดพิมพ์กันทั่วไป ระบบ และวิธีพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้กัน จึงมีมากมายหลายระบบ และสามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป