ชนิดและพันธุ์ม้า - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๔ ม้า / ชนิดและพันธุ์ม้า

 ชนิดและพันธุ์ม้า
ชนิดและพันธุ์ม้า

การจัดชนิดของม้า ได้จัดตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งไว้ดังนี้

๑. ม้างาน (Draft Horse)
๒. ม้าขี่ (Riding Horse)
๓. โรดสเตอร์ (Roadster Horse)
๔. ม้าเทียมลาก (Carriage or Heavy Har ness Horse)
๕. ม้าโพนี่ (Pony Horse)ม้างาน (Draft Horse)

เป็นม้าที่ใช้ในการทำงานในไร่นา และคอกปศุสัตว์ งานเทียมเกวียนลากของหนักๆ บางครั้ง อาจใช้ขี่เข้าเมือง ม้างานมีหลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น ม้าพันธุ์เบลเยี่ยม (Belgian) ม้าพันธุ์เพอร์เชอร์รอน (Percheron) ม้าพันธุ์ไชร์ (Shire) ม้าพันธุ์ไคลเดสเดล (Clydesdale) ม้าพันธุ์ซัฟโฟล์ค (Suffolk) ม้างานเป็นม้าที่มีขนาดใหญ่ (Heavy Horses) สูงประมาณ ๑๕-๑๗ แฮนด์ (Hands) เมื่อโตเต็มที่มีขนาดน้ำหนัก ๖๑๔-๑,๐๐๐ กิโลกรัม

ม้าขี่ (Riding Horse)

เป็นม้าที่ใช้สำหรับขี่เดินทาง ม้าแข่ง ม้าสำหรับกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ม้าสำหรับขี่แข่งกีฬาโปโล ม้าขี่สำหรับเดินสวนสนาม ม้าขี่มีหลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น
 • พันธุ์อเมริกันแซดเดิล (American Saddle Horse)
 • พันธุ์อัพพาลูซา (Appaloosa) 
 • พันธุ์อาหรับ (Arabian) 
 • พันธุ์มอร์แกน (Morgan) 
 • พันธุ์คลีฟแลนด์ เบย์ (Cleveland Bay)
 • พันธุ์พาโลมิโน (Palomino) 
 • พันธุ์พินโต (Pinto) 
 • พันธุ์เทนเนสซี วอล์คกิ้ง (Tennes see Walking) 
 • พันธุ์เทอร์รับเบร็ด (Thoroughbred) 
ม้าขี่เป็นม้าที่มีขนาดสูงประมาณ ๑๔-๑๗ แฮนด์ เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก ๓๖๔-๕๙๑ ที่ กิโลกรัม

ม้าโพนี่ (Pony Horse)


เป็นม้าสำหรับการขี่ของเด็กๆ หรือเทียมรถลากขนาดเล็ก มีส่วนสูงประมาณ ๑๑-๑๔ แฮนด์ และเมื่อโตเต็มที่ มีน้ำหนักประมาณ ๑๘๐- ๓๘๖ กิโลกรัม ม้าโพนี่มีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น
 • พันธุ์อเมริกานา (Americana) 
 • พันธุ์แฮกนี (Hackney) 
 • พันธุ์เชตแลนด์ (Shetland) 
 • พันธุ์เวลช์ (Welsh) 
 • พันธุ์ฮาร์นเนส (Harness)
นอกจากนี้ยังมีม้าโพนี่พันธุ์ไทย ซึ่งรูปร่าง ล่ำสัน เตี้ย ป้อม และเฉลียวฉลาด ม้าไทยนั้น เชื่อว่า อาจจะมีบรรพบุรุษมาจากเซลติค โพนี่ (Celtic Pony)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป