การแปรรูปโลหะ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม / การแปรรูปโลหะ

 การแปรรูปโลหะ
การแปรรูปโลหะ

คือ การนำเหล็กกล้า หรือเหล็กหล่อ (cast iron) ที่ได้จากการถลุงเหล็กมาทำให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ การแปรรูปโลหะมีหลายวิธี และหลายกระบวนการ เริ่มจากเหล็กที่ได้จากการถลุง (เหล็กกล้า) จะหล่อให้เป็นเหล็กแท่งใหญ่ (ingotmold) เสียก่อน แล้วนำเหล็กแท่งนี้ไปรีดเป็นเหล็กแผ่นท่อ เหล็กรูปพรรณต่างๆ เหล็กเส้น เหล็กเหล่านี้จะนำไปแปรรูปเป็นของใช้ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆ เช่น การปั๊มเหล็กแผ่นให้เป็นตัวถังรถยนต์นำเอาเหล็กแผ่นทำกระป๋องใส่อาหาร นำเหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณเชื่อมเป็นเรือนใหญ่ๆ
การแปรรูปโลหะด้วยการตี
การแปรรูปโลหะด้วยการตี
การแปรรูปโลหะประกอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรีด (rolling) การตี (forging) การหล่อหลอม (casting) การปั๊มโลหะ (presswork) การเชื่อม (welding) การใช้เครื่องมือกล (maching tools) เพื่อกลึงเจาะไสการเปลี่ยนคุณสมบัติของเหล็ก (heat treatment) ฯล
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป