สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เธอรู้ไหมว่า อาหารที่เรากิน เสื้อผ้าที่เราใส่ บ้านเรือนที่เราอยู่อาศัย ข้าวของต่างๆ ที่เราใช้เหล่านี้ เราได้มาจากวัสดุที่มีในธรรมชาติทั้งสิ้น คือได้มาจากดิน หิน แร่ พืช และสัตว์นั่นเอง  
วัสดุที่มีในธรรมชาติดังกล่าว บางอย่างเราก็นำมาใช้ได้โดยตรง บางอย่างก็ต้องนำมาดัดแปลง แปรเปลี่ยน หรือนำมาทำเป็นของใหม่ จนกระทั่งบางอย่างเราก็ดูไม่ออกว่าทำมาจากอะไร เช่น กระดาษทำมาจากไม้ ยางรถทำมาจากยางไม้ น้ำตาลทรายทำมาจากอ้อย เป็นต้น
วิธีเปลี่ยนแปลง หรือทำวัสดุธรรมชาติ ให้เป็นวัสดุใหม่ โดยทำคราวละมากๆ เพื่อนำมาขายเป็นสินค้าได้ เราเรียกว่า อุตสาหกรรม

หัวข้อถัดไป