สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ตาของเรา ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่าง

ช่วย
ให้มองเห็นดอกไม้ เห็นผีเสื้อ ช่วยให้มองเห็นหมู่เมฆ เห็นดวงจันทร์ และดวงดาวเต็มท้องฟ้าในเวลากลางคืน

เรา
อาจมองเห็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ได้ง่าย แต่จะมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กได้ยากกว่า สิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ มองเห็นได้ยากที่สุด หรือมองไม่เห็นเลย
แต่เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู กล้องจุลทรรศน์จะช่วยให้เรามองเห็น สิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ ได้
จุล แปลว่า เล็ก ทรรศน์ แปลว่า เห็น กล้องจุลทรรศน์ช่วยให้ตาของเราแลเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน

เมื่อเราอยู่บนถนนในเมือง เราจะเห็นได้แต่เพียงสิ่งที่อยู่ใกล้ เช่น บ้านเรือน ร้านค้า ยานพาหนะแต่ถ้าอยู่บนยอดเขา จะสามารถมองเห็นไกลออกไปยิ่งกว่านั้นมาก
สิ่งที่อยู่ไกลมากๆ มองเห็นได้ยาก กล้องโทรทรรศน์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กล้องส่องทางไกล ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลมากๆ ได้

โทร แปล
ว่า ไกล ทรรศน์ แปลว่า เห็น กล้องโทรทรรศน์ช่วยให้ตาของเราแลเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้ชัดเจนเหมือนดังอยู่ใกล้

หู
ของเรา ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่าง

ช่วย
ให้ได้ยินเสียงลมพัด ได้ยินเสียงนกร้อง ช่วยให้ได้ยินเสียงตบมือ

เสียง
บางเสียงค่อยมาก ได้ยินลำบาก แต่เสียงบางเสียงดังได้ยินง่าย เสียงบางสียงดังมากจนปวดหู

เครื่องขยาย
เสียง ช่วยทำให้เสียงที่ค่อยมากๆ ดังขึ้น ถ้าอยากให้เสียงที่เบาดังชัดเจน เราใช้เครื่องขยายเสียงช่วยให้เสียงดังขึ้น

เครื่องขยาย
เสียง ช่วยให้หูของเราได้ยินเสียงที่แผ่วเบาดังชัดเจน

หัวข้อถัดไป