สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
บางครั้งเวลาที่คนบางคนไม่สบายมาก จนอวัยวะสำคัญบางอย่างทำงานไม่ได้ เช่น ไต หรือตับเสีย อาจทำให้ตายได้ ถ้าแพทย์ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีปกติ โดยการใช้ยาหรือผ่าตัดได้แล้ว แพทย์อาจจะรักษาโดยการผ่าตัด เปลี่ยนเอาอวัยวะที่ทำงานไม่ได้นี้ ออกไป แล้วจึงนำอวัยวะที่ทำงานได้ดีจากคนที่เสียชีวิตแล้ว มาใส่แทนที่ ซึ่งเรียกการรักษาแบบนี้ว่า "การปลูกถ่ายอวัยวะ"

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนอวัยวะได้หลายอย่างเกือบจะทั่วร่างกาย แต่ที่นิยมกระทำกันมากคือ การเปลี่ยนไต ตับ ไขกระดูก ฯลฯ หลังจากที่ได้เปลี่ยนอวัยวะแล้ว ผู้ป่วยก็จะหายจากโรค และสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนอวัยวะ ก็ต้องตรวจให้แน่ใจก่อนว่า ร่างกายของคนรับจะไม่ต่อต้านอวัยวะที่นำไปเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะไม่ได้ผล ก่อนผ่าตัดต้องให้ทราบแน่ว่า อวัยวะใหม่นี้เข้ากันได้กับผู้รับก่อน จึงจะเริ่มการผ่าตัด หลังผ่าตัดแล้ว ผู้รับอวัยวะต้องได้กินยา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อต้าน

การเปลี่ยนอวัยวะนี้น่าสนใจมาก เพราะทำให้ผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นแล้ว อาจหายได้ด้วยวิธีเปลี่ยนอวัยวะ เมื่อหายแล้ว ก็สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
หัวข้อถัดไป