สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทย แบบประเพณี / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
ผนังโบสถ์และวิหารของวัดต่างๆ มักมีรูปภาพสวยงาม เล่าเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าบ้าง ชาดกบ้าง ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา แล้วยังเรียนรู้ธรรมะได้อย่างสนุกเพลิดเพลิน บางครั้งได้รู้จักประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆ กันด้วย

ภาพสวยงามตามผนังโบสถ์และวิหารเหล่านั้นเรียกว่า จิตรกรรมฝาพนัง อันเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีอย่างหนึ่ง \

ช่างไทยเขียนภาพเช่นนี้มาแต่โบราณ ท่านใช้สีที่ได้มาจากแร่ธาตุธรรมชาติ เช่น สีดำทำจากเขม่าหรือถ่น สีแดงมาจากดินสีแดง สีทองก็ใช้ทองคำเปลว ส่วนพู่กันที่ท่านใช้ ทำจากรากต้นลำเจียก หรือทำจากเปลือกต้นกระดังงา ถ้าเป็นพู่กันขนาดเล็ก ใช้สำหรับตัดเส้น ก็ทำมาจากขนหูวัว

ช่างไทยท่านสร้างสรรค์ สั่งสม สืบทอด กลวิธีการเขียนภาพมาหลายชั่วอายุคน นับว่า จิตรกรรมไทยแบบประเพณีนี้ เป็นศิลปะที่คนไทยควรภาคภูมิใจ
หัวข้อถัดไป