การวัดระดับเสียง dB(A) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๔ เสียงและ มลภาวะทางเสียง / การวัดระดับเสียง dB(A)

 การวัดระดับเสียง dB(A)
การวัดระดับเสียง dB(A)

เมื่อเราวัดระดับความเข้มเสียง หรือระดับความดันเสียง เราใช้เครื่องมือที่ทำงานเหมือนหู ซึ่งมีความไวต่างกันต่อความถี่ต่างกัน ดังได้กล่าวแล้ว หากใช้วงจรถ่วงน้ำหนักเอ ซึ่งนิยมใช้กันมาก ค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็น เดซิเบล เอ : dB (A)

ระดับความดันเสียงสมมูล (Equivalent Sound Pressure Level. Leq)

เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมักจะกระเพื่อมขึ้นลงเป็นอันมากในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเราจะวัดออกมาเป็นค่าเฉลี่ย (เชิงพลังงาน) เรียก ระดับความดันเสียงสมมูล (Leq)

เครื่องวัดระดับเสียง

เครื่องวัดระดับเสียงเป็นเครื่องมือ ซึ่งตอบสนองต่อเสียงคล้ายหูคนเรา และบอกค่าเป็นตัวเลขแสดงระดับเสียง ในเครื่องวัดระดับเสียง สัญญาณเสียงถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยไมโครโฟนคุณภาพสูง แต่เนื่องจากว่าสัญญาณมี ค่าต่ำมาก จึงต้องทำการขยายก่อนที่จะแสดง ออกบนหน้าปัดเครื่องวัด เมื่อได้รับการขยายครั้ง แรกแล้ว สัญญาณจะถูกป้อนผ่านวงจรถ่วงน้ำหนัก (เอ บี ซี หรือ ดี) หรือวงจรกรอง ความถี่นั่นเอง หลังจากนั้นก็จะทำการขยาย สัญญาณอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีระดับสูงพอที่จะ เบนเข็มเครื่องวัดได้ ค่าที่อ่านได้บนหน้าปัด เครื่องวัดคือระดับเสียงในหน่วยเดซิเบล

วงจรวิเคราะห์ความถี่ (รวมทั้งวงจรถ่วงน้ำหนัก)
วงจรวิเคราะห์ความถี่ (รวมทั้งวงจรถ่วงน้ำหนัก)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป