สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๕ เลเซอร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษ ลำแสงเลเซอร์พุ่งไปได้ไกล ด้วยความเข้มแสงสูง มีสีเดียวตามชนิดของเลเซอร์ แสงเลเซอร์เกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงของคลื่นแสง ทำให้เป็นแสงที่ทรงพลัง ใช้งานได้กว้างขวาง ตั้งแต่การเจาะ ตัดเชื่อมวัสดุด้วยแสงเลเซอร์ ใช้ผ่าตัดทางด้านการแพทย์แทนใบมีด ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสง เพื่อส่งข้อมูลโทรคมนาคม เช่น ภาพ เสียง และข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ เช่น เป็นหัวอ่านของเครื่องเสียงชนิดคอมแพคดิสก์ เครื่องเล่นวิดีโอแบบเลเซอร์ดิสก์ และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ เลเซอร์จึงมีประโยชน์ และมีใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้ว
หัวข้อถัดไป