พืชกับศิลปะไทยโบราณ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน / พืชกับศิลปะไทยโบราณ

 พืชกับศิลปะไทยโบราณ
ลวดลายของดอกไม้
ลวดลายของดอกไม้
พืชกับศิลปะไทยโบราณ

กลุ่มชนพื้นบ้านรู้จักคิดค้นนำเอาลักษณะ และโครงสร้างของพืช มาเป็นจุดกำเนิดของลวดลาย ประดิษฐ์จากพืชหรือดอกไม้ไทยหลายชนิด แต่ครั้งโบราณ ดังปรากฏอยู่ในลวดลายโบราณของผ้าไท หรือเครื่องแกะสลัก ลวดลายประดิษฐ์บางลายนิยมนำมาใช้กัน จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย ถึงปัจจุบัน ลวดลายประดิษฐ์จากพืชหรือดอกไม้ไทย เช่น
 • ลายกลีบบัวหลวง
 • กลีบบัวลายไทย 
 • ลายบัวหงายและบัวคว่ำ 
 • ลายดอกลำดวน 
 • ลายดอกพิกุล 
 • ลายดอกมะลิ 
 • ลายดอกสายหยุด 
 • ลายดอกรัก 
 • ลายดอกจันทน์ 
 • ลายกาบไผ่ 
 • ลายใบไผ่ 
 • และ ลายดอกหญ้า
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป