การปรับตัวของสัตว์ทะเลหน้าดิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน / การปรับตัวของสัตว์ทะเลหน้าดิน

 การปรับตัวของสัตว์ทะเลหน้าดิน
การปรับตัวของสัตว์ทะเลหน้าดิน

สัตว์ทะเลหน้าดินจำเป็นต้องลงเกาะกับพื้นท้องทะเล หรือฝังตัวอยู่ใต้พื้นท้องทะเล ในขณะเดียวกัน ต้องอยู่ในตำแหน่ง และลักษณะที่เหมาะสม เพื่อสามารถหายใจ และกินอาหารได้ ลักษณะพื้นท้องทะเลจะมีความสำคัญมาก ในการกำหนดรูปแบบการปรับตัว และรูปร่างของสัตว์ทะเลหน้าดิน กระแสน้ำก็มีความสำคัญมากเช่นกันในการ กำหนดคุณลักษณะของพื้นท้องทะเล ตลอดจน การปรับตัวของสัตว์ทะเลหน้าดิน ทั้งที่เกาะติดกับ ที่หรือที่คืบคลานต่อกระแสน้ำ นอกจากนี้กระแสน้ำ ยังมีบทบาทในการนำอาหารในมวลน้ำ ทั้งที่เป็นแพลงก์ตอน และอินทรียสารมาสู่พื้นท้องทะเล ที่สำคัญยังมีบทบาท ในการกระจายของตัวอ่อนของสัตว์ทะเลหน้าดิน ที่เป็นแพลงก์ตอนไปยังที่ต่างๆ ด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป