พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑) / พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

 พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย
ดอกไม้นำมาร้อยเป็นมาลัยรูปสัตว์
ดอกไม้นำมาร้อยเป็นมาลัยรูปสัตว์   
พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

ไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดประณีต มีความรักศิลปะอยู่ในสายเลือด สิ่งเหล่านี้ แสดงออกมาในผลงาน รูปแบบต่างๆ บ้านไทยแวดล้อมด้วยพรรณไม้ มีทั้งไม้ดอก ไม้ผล พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ดอกไม้ชนิด ใดมีกลิ่นหอมก็จะเก็บมาบูชาพระ ดอกเล็กๆ นำมาร้อยเป็นพวงมาลัย หรือมาลัยรูปสัตว์ตัวเล็กๆ ชนิดใดที่ ดอกแห้งแล้วยังมีกลิ่นหอม ก็จะนำมาทำเป็นบุหงา อบร่ำเสื้อผ้า และของใช้ให้มีกลิ่นหอม ผู้หญิงไทยจะ ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้และทำงานฝีมือเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เสื้อผ้า แพรพรรณที่ใช้นุ่ง ห่มจะถูกย้อมให้มีสีสันสวยงามด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากพืช เช่น แก่นฝาง แก่นขนุน รากยอ และผลมะเกลือ นอกจากนี้คนไทยก็ยังรู้จักนำแป้งจากเมล็ดบานเย็น และผงขมิ้น ซึ่งล้วนแต่มีปลูกอยู่ใน ครัวเรือน มาใช้ในการประทินผิวให้ผุดผ่องอีกด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป