สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑) / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในบทเรียนวิชาภาษาไทยของเด็กๆ มักมีเรื่องสังข์ทอง พระอภัยมณี หรือขุนช้างขุนแผน บางตอนอยู่ด้วยเสมอ ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักตัวละครในเรื่อง ได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นไปกับเนื้อเรื่อง ขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้ และคติสอนใจต่างๆ มากมาย เด็กๆ ยังจำภาพเจ้าเงาะที่ตัวดำ ผมหยิกหยอง นุ่งผ้าเตี่ยว ทัดดอกชบาสีแดง มีลีลาการยั่วเย้าเท้าสามลอย่างสนุกสนานได้ ยังจำภาพที่น่าตื่นเต้นเมื่อโยคีขี่สายรุ้งเหาะลงไปในเหวลึกเพื่อช่วยสุดสาครขึ้นมา และขณะเดียวกัน ก็ยังจดจำภาพขุนช้างซึ่งหัวล้านและมีท่าทางไม่น่ารักรวมทั้งภาพพรรณไม้สวยงามดอกหอมและป่าที่อุดมด้วยต้นไม้ และแหล่งน้ำได้ทั้งๆ ที่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆ ได้สัมผัสจากความคิดของตนเอง เมื่ออ่านเรื่องเท่านั้น มิได้เห็นภาพเหล่านั้นจริงๆ บางคนยังคงจดจำบทกลอนเหล่านั้นได้แม้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม วรรณคดีบางเรื่อง เช่น สังข์ทอง พระอภัยมณี หรือขุนช้างขุนแผน ในเนื้อหาจะมีการสอดแทรกชื่อของพรรณไม้นานาชนิดเอาไว้ด้วย ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ทั้งเรื่องวรรณคดีและพรรณไม้ควบคู่กันไป
หัวข้อถัดไป