ประโยชน์ของการดำน้ำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ / ประโยชน์ของการดำน้ำ

 ประโยชน์ของการดำน้ำ
การปฏิบัติงานใต้น้ำ ด้านตรวจและซ่อมทำเรือของนักประดาน้ำ
การปฏิบัติงานใต้น้ำ
ด้านตรวจและซ่อมทำเรือของนักประดาน้ำ   
ประโยชน์ของการดำน้ำ

เมื่อมีความก้าวหน้าในพัฒนาการของเครื่องมือ และเทคนิคในการทำงานใต้น้ำ ประโยชน์จากการดำน้ำก็หลากหลายขึ้น แบ่งตามจุดมุ่งหมายของมนุษย์ได้ดังนี้
  • การสันทนาการ ได้แก่ กีฬาดำน้ำ การดำน้ำ เพื่อชมธรรมชาติใต้ทะเล 
  • การอุตสาหกรรมในทะเล ได้แก่ การประมงดำอวน การงมหอยมุก เหมืองแร่ในทะเล การท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล
  • การค้นหาและกู้ภัย ได้แก่ การค้นหาตำแหน่งเรืออับปาง ผู้ประสบภัย หรือสิ่งของที่จมอยู่ใต้น้ำ การค้นหาวัตถุโบราณ ตามซากเรือจมของโครงการโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร 
  • การกู้เรือ การกู้ภัยเรือดำน้ำ นับเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการดำน้ำ ในกองทัพเรือไทย ซึ่งต้องใช้เครื่องมือดำน้ำเกือบทุกชนิด และนักดำน้ำ ที่มีความสามารถพิเศษทุกประเภท 
  • การตรวจและซ่อมทำเรือ ได้แก่ การตรวจดูความเสียหายใต้ท้องเรือ การตรวจอุปกรณ์เรดาร์ตามปกติ การตรวจหาอาวุธใต้น้ำ และการซ่อมทำเรือ
  • การก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างสะพาน อุโมงค์ใต้น้ำ การซ่อมบำรุงเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การซ่อมบำรุงฐานขุดเจาะ และท่อส่งก๊าซในทะเลของการปิโตรเลียม 
  • การดำน้ำทางยุทธวิธี เป็นปฏิบัติการทางทหาร ได้แก่ การค้นหาตำแหน่ง การทำลายสิ่งกีดขวางใต้น้ำ การทำลายทุ่นระเบิด การลอบโจมตีเรือ การลอบยกพลขึ้นบก การทำลายหรือสร้างสะพาน นอกจากนี้ เป็นการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษของกองทัพบก และตำรวจน้ำ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป