ข้อควรทราบในการดำน้ำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ / ข้อควรทราบในการดำน้ำ

 ข้อควรทราบในการดำน้ำ
การติดต่อกันระหว่างเพื่อคู่หูและผู้ควบคุม โดยใช้สัญญาณในการดำน้ำที่เป็นสากล
การติดต่อกันระหว่างเพื่อคู่หูและผู้ควบคุม โดยใช้สัญญาณในการดำน้ำที่เป็นสากล

การติดต่อกันระหว่างเพื่อคู่หูและผู้ควบคุม โดยใช้สัญญาณในการดำน้ำที่เป็นสากล
การติดต่อกันระหว่างเพื่อคู่หูและผู้ควบคุม โดยใช้สัญญาณในการดำน้ำที่เป็นสากล

หยุด
หยุด
ข้อควรทราบในการดำน้ำ
 • ร่างกายต้องพร้อมสมบูรณ์ ไม่ควรลงน้ำจนกว่าจะได้รับการตรวจร่างกาย และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
 • ได้รับการฝึกมาอย่างดี เข้าใจสัญญาณในการดำน้ำที่เป็นสากลอย่างดี เช่น สัญญาณฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์ดำน้ำต้องได้มาตรฐานและมีสภาพสมบูรณ์ 
 • การดำน้ำต้องทำงานเป็นคู่ และเพื่อนคู่หู ต้องคอยดูแล และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ 
 • รู้จักพื้นที่ลงปฏิบัติการดำน้ำ
 • มีเรือช่วยชีวิตในขณะลงปฏิบัติการ
 • วางแผนก่อนการดำน้ำทุกครั้ง
 • เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 
 • หลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจใต้น้ำขณะดำขึ้น โดยใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐ ฟุต/นาที หรือเร็วกว่าฟองอากาศ 
 • หลังการปฏิบัติการทุกครั้ง ควรให้แพทย์ตรวจร่างกาย 
 • ควรดำน้ำหลังรับประทานอาหารหนัก ๒ ชม. อาหารเบา ๑ ชม.
 • อย่ารับประทานยาปฏิชีวนะก่อนดำน้ำ 
 • ไม่ควรดำน้ำเมื่อสภาพจิตใจไม่พร้อม
 • ห้ามดำน้ำหลังการปลูกฝี ฉีดยา ถอนฟัน และหลังจากหายเจ็บป่วยใหม่ๆ รวมถึงเมื่อมีการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ภายใน ๘ ชม. 
 • เมื่อดำน้ำเกิน ๑๐๐ ฟุต ไม่ควรเดินทางไกลที่ห่างแพทย์ และไม่ควรดำน้ำซ้ำอีกภายใน ๑๗ ชม. นอกจากนี้ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบิน หลังการดำน้ำทันที 
 • เมื่อลงดำน้ำ ควรดำลงช้าๆ เพื่อป้องกันแรงกดของน้ำที่เกิดต่อร่างกาย ควรหยุดดำเมื่อรู้สึกปวดหู และดำต่อเมื่อไม่มีอาการ 
 • อย่าดำน้ำเกินขีดความสามารถของเครื่อง ถ้าไม่จำเป็นอย่าดำลึกและนาน หากจำเป็นควรหยุดลดความกด โดยปฏิบัติตามตารางความกดอย่างเคร่งครัด 
 • เมื่อดำน้ำถึงพื้น อย่าแยกจากเพื่อนคู่หู ถ้าแยกจากกัน ให้มองหา หากไม่พบ ให้ขึ้นสู่ผิวน้ำทันที ในกรณีน้ำขุ่น หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความมืด ควรมีเชือกต่อกันระหว่างคู่ดำเสมอ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป