สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒) / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
วรรณคดีไทยเป็นแหล่งความรู้เรื่องต้นไม้แหล่งหนึ่ง

ในอดีต คนไทยใช้ต้นไม้ทำประโยชน์หลายอย่าง เช่น ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ ใช้ทำเป็นอาหาร ใช้ดอกไม้ ใบไม้ และแม้กระทั่งเปลือกไม้ในการทำสีย้อมผ้า หรือสีผสมขนมให้ดูน่ารับประทาน เช่น ขนมชั้นใบเตย ที่ทั้งหอมหวานและมีสีสวยน่ารับประทาน

ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยก็ไม่เป็นรองใคร เช่น การร้อยมาลัย ยังไม่มีชาติใดที่สามารถร้อยมาลัยได้อย่างมีศิลปะเช่นนี้ เราสามารถทำบุหงาเพื่อใช้อบร่ำเสื้อผ้าได้อย่างงดงามและหอมกรุ่น

เมื่อยามป่วยไข้ เราใช้ต้นไม้หลายชนิดเป็นยารักษาโรค ความรู้เรื่องสมุนไพรนี้ บรรพบุรุษของเราได้สั่งสอนอบรมสืบทอดกันมาช้านาน แต่พวกเราได้ละเลยกันไปชั่วขณะหนึ่ง บัดนี้เราเริ่มจะตระหนักแล้วว่า คนไทยมียาสมุนไพรดีๆที่ใช้รักษาโรคต่างๆได้

วรรณคดีไทยช่วยทำให้เราเห็นความสำคัญของต้นไม้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเรา
หัวข้อถัดไป