หลักการในการทำงานของเครื่องยนต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / หลักการในการทำงานของเครื่องยนต์

 หลักการในการทำงานของเครื่องยนต์
หลักการในการทำงานของเครื่องยนต์

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกับแหล่งกำเนิดพลังงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ที่สามารถทำให้รถจักรยานยนต์วิ่งออกไปได้เสียก่อน

ห้องเผาไหม้คือ แหล่งกำเนิดพลังงาน

น้ำมันเบนซินถูกทำให้ผสมกับอากาศด้วยเครื่องผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ หรือคาร์บูเรเตอร์ (Carbureter) จนกลายเป็นไอ แล้วถูกส่งเข้าไปในกระบอกสูบ และไอนั้นถูกแรงอัดของลูกสูบอัดจนเหลือปริมาตรน้อยลง เมื่อหัวเทียนจุดประกายไฟออกมาเผาไหม้ไอดังกล่าว ทำให้เกิดการระเบิดในห้องเผาไหม้ จึงเกิดแรงดันผลักลูกสูบให้เคลื่อนลง จึงกลายเป็นพลังงานถ่ายทอดผ่านกลไกต่างๆไปขับเคลื่อนล้อให้หมุนไป

ห้องเผาไหม้
ห้องเผาไหม้


หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ

เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ หมายถึง เพลา ข้อเหวี่ยงหมุน ๑ รอบ (๑ กลวัตร) เครื่องยนต์ทำงานไป ๒ จังหวะ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ

เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ หมายถึง เพลา ข้อเหวี่ยงหมุน ๒ รอบ เครื่องยนต์ทำงานไป ๔ จังหวะ

เครื่องยนต์ประเภท ๔ จังหวะ
เครื่องยนต์ประเภท ๔ จังหวะ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ๑.จังหวะดูด ๒.จังหวะอัด ๓.จังหวะระเบิด ๔.จังหวะไอเสียหลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ๑.จังหวะดูด ๒.จังหวะอัด ๓.จังหวะระเบิด ๔.จังหวะไอเสียหลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ๑.จังหวะดูด ๒.จังหวะอัด ๓.จังหวะระเบิด ๔.จังหวะไอเสียหลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ๑.จังหวะดูด ๒.จังหวะอัด ๓.จังหวะระเบิด ๔.จังหวะไอเสีย
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ๑.จังหวะดูด ๒.จังหวะอัด ๓.จังหวะระเบิด ๔.จังหวะไอเสีย

จากแหล่งพลังงานสู่การขับเคลื่อนล้อหลัง


ตั้งแต่การจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ จนเกิดพลังงานไปขับเคลื่อนให้ล้อหลังหมุนไป เราสามารถทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบได้ดังนี้

ชุดขับเคลื่อนล้อหลัง
ชุดขับเคลื่อนล้อหลัง

กระบอกสูบของเครื่องยนต์

กระบอกสูบของเครื่องยนต์มี ๒ แบบ คือ

๑. ชนิดมีสูบเดียว
คุณสมบัติ : ปริมาตรความจุต่ำ ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา

๒. ชนิดมี ๒ สูบ - ๔ สูบ
คุณสมบัติ : ปริมาตรความจุมาก แรงม้า (กำลังของเครื่องยนต์) สูง การทำงานราบเรียบกว่า

ระบบระบายความร้อน

๑. ระบายความร้อนด้วยอากาศปะทะขณะรถวิ่ง
๒. ระบายความร้อนด้วยอากาศจากพัดลม
๓. ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๔. ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน

ระบบการขับเคลื่อน

๑. ขับด้วยโซ่ - เปลี่ยนอัตราทดได้ง่าย
๒. ขับด้วยเพลา - ประหยัดในการบำรุงรักษา
๓. ขับด้วยสายพาน - ทำงานนิ่มนวลไม่กระตุก

ระบบหล่อลื่น

๑. ระบบหล่อลื่นแบบแยกส่วน สำหรับเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ โดยปั๊มออโตลูบ (Automatic Lubrication)
๒. ระบบหล่อลื่นแบบรวม สำหรับเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป