แบบของรถจักรยานยนต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / แบบของรถจักรยานยนต์

 แบบของรถจักรยานยนต์
แบบครอบครัว
แบบครอบครัว

แบบสปอร์ตครอบครัว
แบบสปอร์ตครอบครัว

แบบสปอร์ต
แบบสปอร์ต
แบบของรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่ผลิต ในประเทศไทย)

รถจักรยานยนต์จะถูกแบ่งตามรูปลักษณะได้เป็น ๓ แบบ คือ

๑. แบบครอบครัว
๑) มีขนาด ๑๐๐ ซี.ซี.
๒) มีกระบังลม เพื่อความเหมาะสมในกรณีสุภาพสตรีขับขี่
๓) เป็นรถขนาดเล็ก มีปริมาตรในห้องเผาไหม้และแรงม้าต่ำ
๔) บริเวณส่วนกลางเว้าเป็นช่องว่าง เพื่อสะดวก ในการก้าวขาขึ้นขับขี่
๕) เป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานทั่วไปในครอบครัว ไม่ต้องการความเร็วสูงนัก

๒. แบบสปอร์ตครอบครัว
๑) มีขนาด ๑๐๐ - ๑๒๕ ซี.ซี.
๒) บริเวณส่วนกลางเว้าเช่นเดียวกับรถครอบครัว
๓) เป็นรถที่มีปริมาตรในห้องเผาไหม้ และแรงม้า สูงกว่ารถครอบครัว
๔) ตะเกียบหน้า (โช้กอัพ) ไม่มีฝาครอบ
๕) มีการจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับ ในต่างประเทศจะเป็นรถประเภทสกูตเตอร์ (scooter)
๖) เป็นรถขนาดเล็ก ขับขี่คล่องตัว

๓. แบบสปอร์ต
๑) มีขนาดตั้งแต่ ๑๒๐ ซี.ซี. ขึ้นไป
๒) เป็นรถที่มีปริมาตรในห้องเผาไหม้และแรงม้า สูง
๓) ถังน้ำมันเบนซินอยู่ด้านนอก โดยเชื่อมต่อกับเบาะนั่ง
๔) เหมาะสำหรับผู้ชายขับขี่
๕) สามารถขับขี่ได้ด้วยความเร็วสูง และในระยะทางไกล >
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป