กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า

 กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
ถังบรรจุน้ำและสารเคมี
ถังบรรจุน้ำและสารเคมี

ไม้แขวนชิ้นงาน
ไม้แขวนชิ้นงาน

ชุดควบคุมด้วยโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดควบคุมด้วยโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นงานที่ผ่านการชุดเคลือบผิวเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ชิ้นงานที่ผ่านการชุดเคลือบผิวเสร็จสมบูรณ์แล้ว

กระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
กระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า

องค์ประกอบในการชุบเคลือบผิวชิ้นส่วน รถจักรยานยนต์ มีดังต่อไปนี้

๑. สารเคมี : นิกเกิล โครเมียม ทั้งชนิดเงาและสีดำ
หน้าที่ 
 • ทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่แปลงจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อให้สารเคมีดังกล่าวไปเคลือบบนผิวของชิ้นงาน

๒. ถังบรรจุน้ำและสารเคมี
วัสดุ :
 • ถังบรรจุซัลฟูริก (Sulfuric) ถังบรรจุคอสติกโซดา ถังบรรจุนิกเกิล ถังบรรจุโครเมียม
 • ถังส่วนใหญ่จะทำด้วยโลหะเหล็ก และเคลือบภายในด้วยไฟเบอร์กลาส หรือเคลือบด้วยแผ่นพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เพื่อป้องกันการผุกร่อน
๓. แผ่นบาร์
วัสดุ:
 • ทำด้วยแผ่นทองแดง
๔. ไม้แขวนชิ้นงาน
วัสดุ:
 • ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์แขวนชิ้นงาน ซึ่งจะแขวนได้จำนวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของชิ้นงาน นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นสื่อรับกระแสไฟฟ้า จากแผ่นบาร์ผ่านไปยังชิ้นงาน
 • ทำด้วยแผ่นทองแดงหุ้มยางซิลิโคน
๕. ชุดเคลื่อนย้ายแผ่นบาร์
 • ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเคลื่อนย้ายแผ่นบาร์จากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่ง ซึ่งจะทำงานภายใต้คำสั่งจากชุดควบคุม ด้วยโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๖. ชุดควบคุมด้วยโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • จะทำงานโดยการควบคุมสั่งการทำงานไปยังชุดเคลื่อนย้ายแผ่นบาร์ ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ
๗. ชิ้นงาน
 • เป็นชิ้นส่วนที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการเชื่อมแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นชิ้นส่วนชุดท่อไอเสีย
๘. พนักงาน
 • ทำหน้าที่นำชิ้นงานแขวนเข้ากับไม้แขวน เมื่อเสร็จจากการชุบเคลือบผิวแล้ว เคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังจุดต่อไป ควบคุมดูแลสภาพของน้ำยาเคมี รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
๙. รถเข็นใส่ชิ้นงาน
 • สำหรับใส่ชิ้นงานก่อนและหลังการชุบ และใช้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังจุดอื่นๆ
๑๐. มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
 • กำหนดวิธีการทำงานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ด้วยกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปของรถจักรยานยนต์บางชิ้น เช่น ท่อไอเสีย หลังจากผ่านขั้นตอนการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำมาเข้ากระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยนิกเกิล และโครเมียม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันสนิมกัดกร่อน และเพื่อความสวยงามสะดุดตา ซึ่งในกระบวนการชุบ ก็จะมีขั้นตอนย่อยภายในอีกหลายขั้นตอน แต่ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆ แต่ละขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้ว 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป