กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process)

 กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process)
กระบวนการประกอบตัวถังรถจักรยานยนต์
กระบวนการประกอบตัวถังรถจักรยานยนต์  

การประกอบรถจักรยานยนต์บนสายพานลำเลียง
การประกอบรถจักรยานยนต์บนสายพานลำเลียง
กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process)

องค์ประกอบในการประกอบตัวถังเพื่อให้เป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. สายพานลำเลียง  : ทำหน้าที่จับยึดตัวถังรถ และลำเลียงรถ จากจุดประกอบต้นๆ ไปสู่จุดประกอบสุดท้าย

๒. จิ๊กจับตัวถังรถ  : สำหรับยึดรถไม่ให้ตกลงมาจากสายพานลำเลียง

๓. ประแจขันแรงบิด  : เป็นประแจขันนอตที่ควบคุมมาตรฐานแรงบิด

๔. ประแจลม  : เป็นเครื่องมือสำหรับขันนอต และ สลักเกลียวให้แน่น ซึ่งใช้พลังงานลมจากปั๊มลม

๕. ประแจช่างพื้นฐาน (เช่น ประแจปากตาย ไขควง คีม ค้อน ฯลฯ)  : ใช้สำหรับขันนอต และสลักเกลียว ซึ่งเป็นเครื่องมือเสริมมิใช่เครื่องมือหลัก

๖. เครื่องอัดถ้วยรองลูกปืนคอ  : สำหรับอัดถ้วยรองลูกปืนที่คอตัวถังทั้งบนและล่าง

๗. เครื่องอัดบูช : สำหรับอัดบูชเพื่อร้อยเพลาที่สวิงอาร์ม

๘. ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ  :
  • ชิ้นส่วนหลักๆ ที่ผ่านการประกอบย่อย (Sub Assembly) แล้ว ภายในโรงงาน
  • ชิ้นส่วนหลักๆ ที่ผ่านการประกอบย่อยเข้าเป็นชุดแล้ว จากผู้ผลิตรับช่วงภายนอกโรงงาน
  • ชิ้นส่วนย่อยๆ จากผู้ผลิตรับช่วง
  • ชิ้นส่วนย่อยๆ จากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน
๙. พนักงานประกอบ  : ทำงานประจำจุดของตนเอง โดยการนำชิ้นส่วนเข้าประกอบเป็นตัวรถ

๑๐. รถเข็นใส่ชิ้นส่วน  : สำหรับใส่ชิ้นงาน และเข็นเคลื่อนย้ายแต่ละจุดทำงาน

๑๑. กล่องใส่ชิ้นส่วน  : สำหรับใส่ชิ้นงานขนาดเล็กวางไว้ข้างตัวพนักงานประกอบ เพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้

๑๒. มาตรฐานการทำงาน และมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ  :
  • กำหนดวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการประกอบ
  • กำหนดวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพแต่ละจุดการประกอบ
การประกอบตัวถังรถสำเร็จรูป

ชิ้นส่วนประกอบทุกชิ้น ทั้งชิ้นส่วนย่อย และชิ้นส่วนหลัก ที่ผ่านการผลิตจากกระบวนการต่างๆ จะถูกจัดส่งเข้ามาที่หน่วยงานประกอบตัวถัง เพื่อให้พนักงานประกอบนำชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านั้น เข้าประกอบเป็นตัวรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปบนสายพานลำเลียง (Conveyor) โดยการประกอบตามลำดับขั้น ตามที่ส่วนวิศวกรรมการผลิตเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะมีการใช้องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว เป็นองค์ประกอบในการดำเนินการ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป