การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)

 การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)
การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)

รถสำเร็จรูปที่ผ่านการประกอบจากสายพาน ลำเลียงทุกคัน จะถูกตรวจสอบคุณภาพ ตามรายการต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานประกัน และควบคุมคุณภาพ จะเป็นผู้กำหนด

ขั้นตอนหลักๆ ในการประกอบรถ
ขั้นตอนหลักๆ ในการประกอบรถ

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย (Final Inspection Standard)

๑. ความเรียบร้อยภายนอก
 • ความเรียบร้อยในการประกอบ
 • รอยตำหนิการพ่นสี 
 • การรั่วซึม 
๒. การติดเครื่องยนต์  
 • ติดเครื่องได้ 
 • การวิ่ง
 • การฟังเสียงเครื่องยนต์เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ 
๓. ระบบไฟฟ้า
 • ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว/ไฟเบรก/ไฟสัญญาณทั้งหมด 
 • แตร 
 • เรือนไมล์ 
๔. ระบบเบรก  
 • เบรกหน้า/หลัง 
๕. ระบบบังคับเลี้ยว
 • ความคล่องตัว 
๖. การควบคุมมลพิษจากไอเสีย
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 • ไฮโดรคาร์บอน (HC)
แผนผังแสดงระบบการควบคุมคุณภาพ
แผนผังแสดงระบบการควบคุมคุณภาพ

นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพในขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้ผลิตได้กำหนดให้มีการตรวจสอบ และยืนยันมาตรฐานของงานที่มีคุณภาพ ในทุกขั้นตอน โดยจัดเป็นกิจกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพ ไว้ในการทำงานขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างเช่น ๕ ส คิว.ซี.ซี. (QCC ; Quality Control Circle) ที.พี.เอ็ม. (TPM; Total Productive Maintenance) ไอ.อี. (IE; Industrial Engineering) เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป