สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
กระบวนการผลิตรถจักรยานยนต์ แบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน

๑. กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์
๒. กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโครงรถจักรยานยนต์หรือตัวถัง
๓. กระบวนการประกอบเครื่องยนต์เข้ากับตัวถังเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เริ่มด้วยการเตรียมวัตถุดิบ และชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป
สายการประกอบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์
สายการประกอบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์
วิธีการผลิตชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปมี ๓ วิธี คือ ทุบขึ้นรูป หล่อขึ้นรูป และฉีดอะลูมิเนียมขึ้นรูป

การทุบขึ้นรูป


ทำโดยตัดเหล็กตามขนาดที่กำหนด แล้วนำมาอบความร้อนให้อ่อนตัว ก่อนที่จะทุบขึ้นรูปในแม่พิมพ์ โดยใช้เครื่องปั๊ม เช่น การทำเพลาข้อเหวี่ยง เฟืองเกียร์

การหล่อขึ้นรูป

ทำโดยนำเหล็กหรืออะลูมิเนียมมาหลอมละลาย แล้วเทน้ำโลหะในแบบแม่พิมพ์ เช่น การทำเสื้อสูบ ฝาสูบ
กระบวนการปั๊มขึ้นรูป
กระบวนการปั๊มขึ้นรูป
การฉีดอะลูมิเนียมขึ้นรูป

ทำโดยฉีดอะลูมิเนียมเหลวเข้าไปในแบบ แล้วปล่อยให้เย็นตัว เช่น การทำเสื้อเกียร์ ฝาครอบเครื่อง

ขั้นต่อไป นำชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปที่ได้จากขั้นต้นมากลึงผิวขึ้นรูป โดยนำวัตถุดิบต่างๆ มาผ่านเครื่องจักรขึ้นรูป ซึ่งอาจเป็นเครื่องกลึง เครื่องกัดโลหะ เครื่องเจียระไน เครื่องชุบผิวแข็ง และเครื่องเจาะตามแบบที่กำหนด แล้วตรวจสอบขนาดและคุณภาพ

เมื่อผ่านขั้นตอนที่สองแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกส่งเข้าประกอบเป็นเครื่องยนต์ สำหรับรถจักรยานยนต์ต่อไป
การประกอบรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป
การประกอบรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และตัวถัง

ชิ้นส่วนหลายชิ้น ผลิตโดยกระบวนการปั๊มขึ้นรูป ซึ่งมีหลายขั้นตอน โดยใช้แม่พิมพ์หลายชนิด เริ่มด้วยการตัดรูปร่างคร่าวๆ ขึ้นรูป ตัดขอบ และเจาะรู จนได้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ตามแบบที่วิศวกรกำหนด
ชิ้นส่วนที่ผ่านการปั๊มขึ้นรูปแล้ว จะถูกนำไปเชื่อมประกอบตามแบบเป็นชุดๆ ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า จิ๊กเชื่อม ต่อจากนั้น ชิ้นส่วนบางชิ้น ที่ผ่านขั้นตอนการเชื่อมแล้ว จะถูกนำไปเข้ากระบวนการชุบเคลือบผิว ด้วยนิกเกิล และโครเมียม เพื่อป้องกันสนิม และเพื่อให้สวยงามสะดุดตา
การประกอบรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป
การประกอบรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป
การตรวจสอบคุณภาพรถจักรยานยนต์ก่อนนำออกจำหน่าย
การตรวจสอบคุณภาพรถจักรยานยนต์ก่อนนำออกจำหน่าย
ขั้นต่อไปเป็นกระบวนการพ่นสี โดยนำชิ้นส่วนโลหะที่สำเร็จรูปจากการเชื่อมแล้วบางชิ้น เช่น ตัวถังรถ ท่อไอเสีย ถังน้ำมัน รวมทั้งชิ้นส่วนพลาสติก เช่น ฝาครอบต่างๆ มาพ่นสี เพื่อป้องกันสนิม และเพื่อให้มีสีสันสวยงาม กระบวนการพ่นสีมีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ทำความสะอาดผิว พ่นสี และติดสติกเกอร์ เพื่อความสวยงาม และความคงทนของสีผิว จากนั้นส่งชิ้นส่วนไปประกอบเป็นรถจักรยานยนต์บนสายพานลำเลียง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
การประกอบเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปและการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องยนต์สำเร็จรูป จะถูกประกอบเข้ากับตัวถัง และอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆ บนสายพานการผลิต และจะถูกตรวจสอบคุณภาพทุกคัน โดยตรวจความเรียบร้อยภายนอก การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว และการควบคุมมลพิษจากไอเสีย ก่อนที่จะส่งไปตรวจสอบคุณภาพ จากหน่วยงานควบคุมคุณภาพ แล้วบันทึกหมายเลขของเครื่องยนต์ และเก็บประวัติไว้ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการสอบทวนกลับถ้าจำเป็น จากนั้น จึงส่งรถจักรยานยนต์ที่ผลิตได้ ไปยังผู้จำหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศต่อไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป