สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่คนไทยทั่วประเทศนิยมใช้กันมาก เพราะใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการขับขี่ อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมัน และราคาก็ไม่แพง
ส่วนประกอบที่สำคัญของรถจักรยานยนต์มีสี่ส่วนด้วยกัน คือ

(๑) ตัวถังหรือโครงรถ
(๒) เครื่องยนต์ และส่วนที่ใช้ในการขับเคลื่อน
(๓) ล้อหน้าและล้อหลัง
(๔) ถังน้ำมัน

เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เป็นแบบเผาไหม้ภายใน มีทั้งแบบ ๒ จังหวะ และ ๔ จังหวะ ใช้แก๊สโซลีน หรือที่เรียกกันว่า น้ำมันเบนซิน เป็นเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ แบบ คือ แบบครอบครัว แบบสปอร์ตครอบครัว และแบบสปอร์ต

แบบครอบครัวเป็นรถขนาดเล็ก มีกำลังเครื่องยนต์น้อย มีการออกแบบรูปลักษณ์ เพื่อให้เหมาะและสะดวก สำหรับผู้หญิงและเด็ก แบบสปอร์ตครอบครัวเป็นรถขนาดกลาง มีกำลังเครื่องยนต์มากกว่ารถจักรยานยนต์แบบครอบครัว ส่วนแบบสปอร์ตมีกำลังเครื่องยนต์มาก และมีถังน้ำมันเบนซินติดอยู่ด้านหน้าคนขับ โดยเชื่อมต่อกับเบาะ เป็นแบบที่เหมาะสำหรับผู้ชาย และใช้ขับขี่ในระยะทางไกล

รถจักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์เป็นรถที่นิยมใช้กันมากในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย ฯลฯ
หัวข้อถัดไป