สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ก่อนที่จะนำอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ เช่น หมู ปลา ไก่ และไข่ มารับประทานนั้น เราจะนำไปย่าง ต้ม หรือทอดในน้ำมันที่ร้อนจัด ให้สุกเสียก่อน และยังมีขนมหรืออาหารอีกหลายชนิด เช่น กล้วยทอด ปาท่องโก๋ กะหรี่พัฟ โดนัท ที่จะต้องนำไปทอดให้สุก ในน้ำมันที่ร้อนจัด ก่อนที่จะนำมารับประทานเช่นกัน
มีน้ำมันหลายชนิดที่ได้มาจากพืช เช่น มะพร้าว รำ งา มะกอก ละหุ่ง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ทานตะวัน ดอกคำฝอย ปาล์ม และยูคาลิปตัส เป็นต้น

มีน้ำมันอีกหลายชนิดที่ได้มาจากสัตว์ เช่น หมู วัว ไก่ ปลาทะเล เช่น ปลาคอด ปลาวาฬ ปลาทูน่า เป็นต้น
ยังมีน้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดิน เราเรียกว่า ปิโตรเลียม ไม่สามารถนำมารับประทาน หรือใช้ประกอบอาหารได้ แต่ใช้กับเครื่องยนต์ และเครื่องจักรต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน เครื่องสีข้าว เป็นต้น

น้ำมันปิโตรเลียมที่ขุดได้จากใต้ดิน จะมีสีดำ ข้นเหนียว และลื่นมือ ถ้าต้องการนำมาใช้กับรถยนต์ เครื่องบิน รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรต่างๆ เราจะต้องใช้วิธีการกลั่นหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้น้ำมันใสๆ อย่างที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปตามปั๊มน้ำมัน นอกจากนี้ แก๊สธรรมชาติก็เป็นปิโตรเลียมอีกชนิดหนึ่งด้วย
หัวข้อถัดไป