ระบบจัดการฐานข้อมูล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล / ระบบจัดการฐานข้อมูล

 ระบบจัดการฐานข้อมูล
ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูลโดยทั่วไปนั้น ควรจะมีความสามารถในการอนุญาต ให้ผู้ใช้สร้างฐานข้อมูลใหม่ได้ พร้อมทั้งระบุโครงสร้างของข้อมูลได้ โดยอาศัยภาษา สำหรับการออกแบบข้อมูล (Data Definition Language : DDL) อีกทั้งมีความสามารถในการดึง เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงข้อมูลได้ โดยอาศัยภาษา สำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML หรือ Query Language) นอกจากนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูล ควรจะมีความสามารถ ในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ๆ มาก ตั้งแต่ขนาดจิกะไบต์ (Gigabyte ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๑,๐๗๓,๗๔๑,๘๒๔ ไบต์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้น ให้ถูกต้อง และปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้หลายๆ คนจะเรียกใช้ ข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้ ระบบ จัดการฐานข้อมูลควรจะมีความสามารถในการ จัดการทำงานให้แก่ผู้ใช้ทุกๆ คนอย่างถูกต้อง และท้ายสุดเมื่อระบบฐานข้อมูลล้มเหลวด้วย สาเหตุใดก็ตาม ระบบจัดการฐานข้อมูลควรจะ มีความสามารถในการดึงข้อมูลที่ถูกต้องและ ทันสมัยที่สุดกลับมาให้ผู้ใช้ได้ด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป