สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้นานัปการ โดยคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งที่เรามอบให้ ตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยประหยัดเวลาการทำงานของคน เพราะสามารถทำงานตามคำสั่งที่ซ้ำๆ กันมากมายได้ โดยไม่รู้สึกเบื่อ

เมื่อคนเราเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ เราจะมีความสามารถมากขึ้น และร่างกายก็เติบโตขึ้น แต่เครื่องคอมพิวเตอร์กลับตรงกันข้าม คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ มีขนาดใหญ่เทอะทะมาก ต้องใช้พื้นที่ทั้งห้อง แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ก็ยิ่งทันสมัยขึ้น มีความสามารถมากขึ้น แต่มักมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนกระทั่งในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีขนาดเท่าฝ่ามือ และขนาดที่บรรจุอยู่ในนาฬิกาได้
คอมพิวเตอร์ที่ลดขนาดลง จนสามารถนำมาวางบนโต๊ะทำงานได้ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ที่เห็นทั่วไปมี ๒ แบบหลัก แบบแรกมีชื่อย่อว่า เครื่องพีซี แบบที่ ๒ มีชื่อย่อว่า เครื่องแมค เดิมเครื่องพีซีผลิตโดยบริษัทไอบีเอ็ม ภายหลังมีบริษัทอื่นๆ ผลิตเลียนแบบ แต่ก็ยังคงเรียกว่า พีซี ส่วนเครื่องแมค ผลิตโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ ในสมัยแรก แมคจะใช้ง่ายกว่าพีซีมาก เพราะพีซีต้องให้คนพิมพ์คำสั่ง ทีละคำสั่ง ถ้าสะกดคำสั่งผิด เครื่องจะไม่ทำตามคำสั่ง ส่วนแมคมีจอสี ที่มีรูปภาพบนจอ เมื่อต้องการให้เครื่องทำอะไร ก็ชี้ลากรูปบนจอ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ในวงการการพิมพ์ นิยมใช้แมค เพราะสามารถใช้เตรียมรูปและเอกสารได้ เสมือนพิมพ์ออกมาจากโรงพิมพ์ แต่ปัจจุบันนี้ ทั้งพีซีและแมคใช้ง่ายเหมือนกัน
ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ จะทำงานได้เร็วมากขึ้น ถ้า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว สมองดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า "ไมโครโพรเซสเซอร์" ไมโครโพรเซสเซอร์สามารถทำตามคำสั่งเป็นแสนเป็นล้านคำสั่งต่อ ๑ วินาที พีซีกับแมคใช้ไมโครโพรเซสเซอร์คนละตระกูล พีซีรุ่นต่างๆ มีชื่อเรียกตามชื่อของไมโครโพรเซสเซอร์ เช่น จะเรียกว่า พีซีรุ่น ๒๘๖ เมื่อใช้ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่น ๘๐๒๘๖ จะเรียกว่า พีซีรุ่น ๔๘๖ เมื่อใช้ไมโคร โพรเซสเซอร์รุ่น ๘๐๔๘๖ และจะเรียกว่า พีซีรุ่นเพนเทียม เมื่อใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีชื่อว่า เพนเทียม คนไทยส่วนใหญ่จะใช้พีซี เพราะเครื่องพีซีที่ผลิตขึ้นเลียนแบบ มีราคาถูกกว่า และมีซอฟต์แวร์มากมายที่ใช้ได้บนเครื่องพีซี

ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ นี้ คนสามารถสั่งงานไมโครคอมพิวเตอร์ โดยเลือกรูปก็ได้ พูดสั่งก็ได้ หรือจะใช้มือสัมผัสเครื่องก็ได้ เครื่องสามารถเสนอคำตอบบนจอได้ด้วยรูป เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ไมโครคอมพิวเตอร์ใช้ได้ง่าย และมีขนาดเล็กมาก จนสามารถพกพาติดตัวได้ อีกทั้งราคาก็ถูกลง จึงมีใช้ทั้งในบ้านและที่ทำงาน คนไทยก็ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานกันอย่างแพร่หลายแล้ว
หัวข้อถัดไป