สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เมื่อพูดถึง "ห้องสมุด" เด็กๆ คงจะนึกถึงห้องใหญ่ๆ ที่มีหนังสือมากมายวางเรียงรายกันอยู่บนชั้น แปลกนะ ทำไมจึงไม่เรียกว่าห้องหนังสือ คงจะมีเหตุผล และที่มาอย่างแน่นอน เอาไว้เราค่อยมาหาคำตอบกันดีไหม ครั้งนี้เรามาหาความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดอีกแบบหนึ่ง
เด็กๆ คงรู้จัก และคุ้นเคยกับห้องสมุดเป็นอย่างดี เพราะที่โรงเรียนก็มี และบางบ้านก็มี ในห้องสมุดนี้ เด็กๆ จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากหนังสือสารพัดประเภทที่มีอยู่ เหมือนกับว่า ได้เข้าไปในห้องที่มีหลายร้อยหลายพันหน้าต่าง หน้าต่างแต่ละบานที่เด็กๆ เปิดออกไป จะมีสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งล้วนแต่ให้ความบันเทิงเริงรมย์ และมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป
แต่เมื่อเอ่ยถึง "ห้องสมุดเสียง" เด็กๆ คงจะสงสัย และใคร่รู้ว่า ห้องสมุดเสียงนี้เป็นอย่างไร จะเหมือนหรือต่างไปจากห้องสมุด ที่เราเคยรู้จักหรือไม่

เรามาตามไปดูกันดีไหมว่า ห้องสมุดเสียงที่ว่านี้ คืออะไร อยู่ที่ไหน และมีลักษณะอย่างไร
ห้องสมุดเสียง คือ สถานที่เก็บรักษาวัสดุรวบรวมเสียงต่างๆ ที่ได้บันทึกลงแถบเสียงไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ตามประเภทของรายการ บรรจุไว้ในตู้เก็บ พร้อมทั้งรายละเอียดของแถบเสียงแต่ละม้วน คล้ายการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถ้าเราต้องการเสียงแบบใด ชนิดใด เราก็สามารถกดปุ่มแสดงความต้องการ แล้วเราก็จะได้รับฟังเสียงที่เราอยากทราบ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเสียงนั้นๆ ในทันที
ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทยนั้น เกิดขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้เป็นบรมครู และเป็นนักการศึกษา ที่ต้องการนำเทคโนโลยีล่าสุด มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอด และสืบสานวัฒนธรรมไทย

หัวข้อถัดไป