อาหารสำหรับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ / อาหารสำหรับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ

 อาหารสำหรับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ

อาหารสำหรับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ 

หอยเป๋าฮื้อที่มีอายุตั้งแต่ ๓ เดือน - ๑ ปี จะกินอาหารเม็ด ที่เราสามารถเตรียมได้เอง ด้วยส่วนผสม และวิธีการดังนี้

สูตรอาหารเม็ด

    ปลาป่น ๓๕๐ กรัม
    กากถั่วเหลือง ๔๐๐ กรัม
    แป้งมัน ๑๖๐ กรัม
    วุ้นผง ๑๐ กรัม
    วิตามิน ๓๐ กรัม
    สาหร่ายแห้ง ๕๐ กรัม
    (Gracilaria spp.หรือ Enteromorpha spp.)

วิธีการเตรียม

๑. นำปลาป่น กากถั่วเหลือง และแป้งมัน ผสมให้เข้ากัน แล้วจึงค่อยๆ เติมน้ำ จนได้เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน

๒. นำสาหร่ายแห้ง (สาหร่ายผมนาง หรือสาหร่ายไส้ไก่ที่ตากให้แห้งแล้ว) ซึ่งผู้เลี้ยงสามารถปลูกได้เองในบ่อพักน้ำ มาบดให้ละเอียด

๓. ตั้งน้ำให้เดือด เติมผงวุ้นลงไป ต่อจากนั้น นำส่วนผสมในข้อ ๑ และ ๒ เทลงในน้ำ แล้วคนให้เข้ากัน

๔. รอจนส่วนผสมทั้งหมดเดือด แล้วจึงยกลงพักไว้

๕. เมื่อส่วนผสมที่ได้เริ่มอุ่น จึงเติมวิตามินที่เตรียมไว้

๖. เทลงในถาดก้นแบน หนาประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น และแข็งตัว

๗. แซะออกจากถาด วางลงบนที่ผึ่งอาหาร ใช้ส้อมแบ่งส่วนผสมที่ได้นั้น ออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่พอเหมาะกับหอยเป๋าฮื้อแต่ละวัย แล้วนำไปผึ่งแดดจนหมาด

อาหารเม็ดนี้สามารถเตรียมได้วันต่อวัน แต่หากต้องการเตรียมเก็บไว้ใช้นานๆ หรือเตรียมไว้ใช้ในช่วงที่มีแสงแดดน้อย เช่น ในฤดูฝน ก็ควรผึ่งแดด หรืออบให้แห้งสนิท และเก็บไว้ในภาชนะ หรือถุงพลาสติกที่แห้ง และสะอาด แต่จากการสังเกตพบว่า ถ้านำอาหารอบแห้งที่เก็บไว้นานๆ มาใช้เลี้ยงหอย หอยจะกินอาหารได้น้อยลง
หัวข้อก่อนหน้า