การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู / การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

 การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

ความเชื่อของผู้ปลูกไม้ผลในอดีต เกี่ยวกับการบังคับให้ต้นไม้ออกดอกคือ การทำให้ต้นไม้เกิดอาการใกล้ตาย หรือกลัวตาย แล้วต้นไม้นั้น จะออกดอก นั่นก็คือ ใช้วิธีการต่างๆ ที่ทำร้ายต้นไม้ เช่น การสับราก การสับต้น หรือการควั่นต้น ควั่นกิ่ง หรือใช้ลวดรัดกิ่งเพื่อไม่ให้อาหารส่งมาเลี้ยงลำต้น ส่วนล่างได้ วิธีการเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็น การทรมานต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้รู้สึกว่าใกล้ตาย จึงจำเป็นต้องแพร่พันธุ์ออกไปก่อน นั่นคือต้องมีการออกดอก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป