สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
ในชีวิตประจำวัน เราอาจพบเห็นคนเมาเหล้าอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการสังสรรค์ หรือมีงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสต่างๆ คนเมาเหล้ามักจะมีกลิ่นเหล้าเหม็นคลุ้ง เดินโซเซ คดไปคดมาไม่ตรงทาง พูดเสียงอ้อแอ้ไม่ชัดเจน บางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่อง คนเมาเหล้ามักมีอาการคลื่นไส้ และอาเจียนออกมา เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็น
คนเมาเหล้าก็เพราะได้ดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เข้าไป เครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์นี้มีหลายประเภท เช่น เบียร์ เหล้าองุ่นหรือไวน์ เหล้าหรือสุรา วิสกี้ บรั่นดี ยิน และรัม เป็นต้น เครื่องดื่มแต่ละประเภทมีแอลกอฮอล์ในปริมาณมากน้อยต่างกัน ยิ่งมีแอลกอฮอล์มาก ก็จะยิ่งมีพิษมีภัยมากขึ้น

แอลกอฮอล์เป็นสารธรรมชาติที่ได้จากการหมักน้ำตาลจากข้าว องุ่น ข้าวโพด ฯลฯ กับยีสต์ เกิดเป็นสารที่เรียกว่า เอทานอล (ethanol) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ในเครื่องดื่มประเภทสุรา แอลกอฮอล์เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดการเสพติดได้ โดยไปกระตุ้นสมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความอยาก ทำให้ผู้เสพเกิด ความพอใจ และมีความต้องการใช้ซ้ำอีก หักห้ามใจไม่ได้ จนนำไปสู่การติดในที่สุด
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปมาก มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก เพราะแอลกอฮอล์กระจายในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สมองและการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อต่างๆ บกพร่อง คนเมาเหล้าจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เห็นภาพซ้อน การประสานงานระหว่างสายตา สมอง และการกระทำไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้น การขับขี่ยานพาหนะ ในขณะที่มีอาการเมาจึงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากนั้น ยังอาจเกิดอาการใจสั่น จำอะไรไม่ได้ และรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน หากดื่มบ่อยๆ จะเกิดการเสพติด เมื่อไม่ได้ดื่มจะปวดศีรษะ หงุดหงิด กระวนกระวาย นอนไม่หลับ ตาสู้แสงไม่ได้ และหากเป็นมาก อาจเกิดอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนจะมาทำร้าย บางครั้งอาจเกิดอาการกระตุกทั้งตัว ชักเกร็ง สับสน จำวัน เวลา สถานที่ และบุคคลไม่ได้
ผู้ที่ดื่มนานๆ อาจมีอาการตัวเหลือง ท้องบวม และบวมตามแขนขาร่วมด้วย และอาจกลายเป็นโรคตับแข็งในที่สุด ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการเบื่ออาหาร ผอม อ่อนเพลีย เลือดออกง่าย เส้นเลือดโป่งพอง และเกิดอาการไตวาย คือ ไตไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ จนอาจเสียชีวิต นอกจากนั้น ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยังอาจทำให้เป็นโรคตับอักเสบ หลอดเลือดในกระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผล สมองเสื่อม ความจำบกพร่อง ระบบภูมิต้านทานโรคต่ำลง ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย และยังเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคเลือดในสมองและหัวใจอุดตัน และโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหญิงที่ตั้งครรภ์ติดแอลกอฮอล์ อาจมีผลทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ และเกิดการแท้งได้ หรือทำให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติทางร่างกาย และสติปัญญาอีกด้วย
นอกเหนือจากผลเสียที่มีต่อสุขภาพแล้ว ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ยังได้รับผลเสียทางอ้อมอีกมาก เช่น หากขับรถในขณะมึนเมา อาจประสบอุบัติเหตุร้ายแรงได้ หากดื่มนานๆ จะมีความจำบกพร่อง ทำให้ทำงานผิดพลาด ในขณะมึนเมาจะขาดสติ และขาดการควบคุมตนเอง ทำให้เสียบุคลิกภาพ และอาจเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น นอกจากนั้น การซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก อาจทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาทางการเงินได้

ในเมื่อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีพิษภัยดังกล่าวแล้ว เราคงสงสัยว่า เหตุใดจึงยังคงมีคนดื่มกันอีก สาเหตุสำคัญมีหลายประการ คือ

๑. คนมีปัญหา ที่ทำให้เกิดความเครียด ในชีวิตประจำวันคนเรามักประสบปัญหาต่างๆ ในการดำรงชีวิต เช่น ปัญหาในการเรียน ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน ปัญหาการเงิน ปัญหาความไม่เข้าใจกันในครอบครัว และปัญหาการทำงาน เมื่อไม่สามารถเผชิญกับปัญหา และแก้ปัญหาได้ จึงหันมาดื่มสุรา เพื่อลดหรือคลายความเครียด เพราะเมื่อดื่มเข้าไป ในระยะแรกจะรู้สึกผ่อนคลาย คึกคัก ลืมปัญหาไปได้ชั่วขณะหนึ่ง จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ดื่มใช้อ้าง เพื่อดื่มต่อไป ในที่สุดจะทำให้เกิดอาการติดแอลกอฮอล์ และได้รับผลเสียตามมาอย่างมาก
๒. ความอยากลองสิ่งใหม่ๆ เยาวชนจำนวนมากเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งใหม่ที่เป็นเรื่องท้าทาย ตื่นเต้น น่าสนุก ทำให้อยากลองดื่ม เมื่อดื่มแล้ว ก็อาจติดใจ และอยากดื่มต่อไป จนเกิดอาการติดในที่สุด และผลสุดท้ายก็จะได้รับพิษภัยต่างๆ ตามมา

๓. กลุ่มเพื่อนชักชวน และไม่กล้าปฏิเสธ เนื่องจากมีความเข้าใจว่า หากไม่ร่วมดื่มจะถือว่า ไม่รักพวกพ้อง และคิดว่า ตนสามารถควบคุมการดื่มได้ สามารถดื่มโดยไม่ติด ทำให้เกิดความชะล่าใจ และดื่มต่อไป จนกระทั่งติดในที่สุด
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน
๔. ความเชื่อ และวัฒนธรรมของสังคม ความเชื่อ และค่านิยมของคนในสังคมที่เห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติธรรมดา ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือใช้รักษาโรคได้ และไม่คิดว่า จะเป็นอันตรายต่อตนเอง

๕. อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อต่างๆ สื่อมวลชนจำนวนมาก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ ละคร เพลง และหนังสือ พยายามชักชวนให้ผู้คนมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยโฆษณา หรือสร้างภาพว่า การดื่มเป็นเรื่องของผู้มีรสนิยมสูง ทำให้คนหลงเชื่อ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน
เมื่อเผชิญปัญหา ผู้ที่ฉลาดควรหาทางผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผู้อื่น เช่น พูดคุยระบายความเครียดกับผู้ที่ไว้วางใจ หรือทำกิจกรรม เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี และรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข โดยการปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นตามความเหมาะสม ไม่หลงเชื่อต่อคำชักชวน หรือคำโฆษณาต่างๆ โดยง่าย รู้จักคิด และวิเคราะห์แยกแยะว่า อะไรควร และอะไรไม่ควร โดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และเลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของตนเองในระยะยาว ไม่หลงเพลิดเพลินกับความสุขชั่วขณะ แต่ต้องรับผลเสียในระยะยาว ผู้ที่คิดและทำได้เช่นนี้ จะสามารถรักษาตนให้ปลอดภัยจากพิษภัยของแอลกอฮอล์ได้ ส่วนผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ไปแล้ว ก็ควรปรึกษาแพทย์ และเข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อจะได้มีชีวิตที่มีคุณค่า ไม่ตกเป็นทาสของแอลกอฮอล์ต่อไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป