สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ คงเคยเห็นคนเมาเหล้า คนเมาเหล้ามักจะเดินโซเซ คดไปคดมาไม่ตรงทาง พูดเสียงอ้อแอ้ไม่ชัด และมีกลิ่นเหล้าเหม็นคลุ้งไปหมด ซึ่งไม่น่าดู
คนเมาเหล้าก็เพราะดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เข้าไป สารนี้มีฤทธิ์ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลาย คึกคะนอง และลืมปัญหา ลืมความทุกข์โศกต่างๆ แต่ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะเกิดผลเสียต่างๆ ตามมา เช่น เกิดอาการใจสั่น มองเห็นไม่ชัดเจน จำอะไรไม่ได้ ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ ดังนั้น จึงมีการห้ามไม่ให้คนเมาเหล้าขับรถ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
การดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อสุขภาพมาก เพราะมีสารเสพติด ทำให้คนติด หยุดดื่มไม่ได้ ถ้าไม่ดื่มจะเกิดความกระวนกระวายใจ ใจสั่น นอนไม่หลับ เมื่อดื่มเข้าไปมากขึ้น ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ตับแข็ง ตับอักเสบ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
คนดื่มเหล้าก็เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นของดี ของสนุก แท้ที่จริงแล้วมีผลเสียตามมามากมาย เราจึงไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณา หรือคำชักชวนให้ลองดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีสารแอลกอฮอล์ เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ที่เกิดจากพิษภัยของแอลกอฮอล์
หัวข้อถัดไป