ระบบภูมิคุ้มกัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / ระบบภูมิคุ้มกัน

 ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกัน

เป็นระบบของร่างกายที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆ อีกหลายระบบ ทำงานประสานกัน ในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วในร่างกาย หรือเพิ่งจะเข้ามาใหม่ หรือกับเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย ความชรามีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ เป็นสาเหตุของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่พบบ่อยที่สุด ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ มะเร็งบางชนิด และโรคติดเชื้อได้บ่อยขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้อาการและอาการแสดงหลังการเจ็บป่วยต่างไปจากผู้ป่วยทั่วไปด้วย เช่น ภาวะที่อุณหภูมิในร่างกายไม่สูงขึ้น หรือกลับต่ำลงในการติดเชื้อในกระแสโลหิต เป็นต้น ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมชัดเจนเนื่องจากความชราคือ ระบบภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์ทำให้อุบัติการณ์ของวัณโรคและงูสวัดเพิ่มขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป